Gevangenisduo wil Demmink-enquete

Twee voormalige gevangenisdirecteuren hebben vandaag de Tweede Kamer in een brief opgeroepen een parlementaire enquete naar de kwestie Demmink te doen. Jacques van Huet en Bart Molenkamp getuigden enkele weken geleden in de civiele procedure tegen Demmink. Ze willen een actievere houding van het parlement in de affaire. Volledige brief na de break.

 

De twee gepensioneerde directeuren schrijven: “Als gevangenisdirecteur werden wij al in de jaren ’90 op het Ministerie van Justitie geconfronteerd met hardnekkige geruchten over seksueel misbruik van minderjarige jongens door de heer Demmink. Tot op heden is er nooit een diepgaand onderzoek ingesteld naar de waarheid in deze kwestie, hetgeen ons niet alleen verwondert maar ons ook ernstig verontrust.”

Schorsing

Van Huet en Molenkamp zeggen dat normaal gesproken een ambtenaar wordt geschorst als er ernstige aantijgingen worden gedaan. In het geval Demmink is dat nooit gebeurd. “Meerdere malen zijn er vanuit uw Kamer vragen gesteld aan de diverse bewindslieden in deze kwestie. Even zo vele malen leidde dit tot geruststellende antwoorden dat er niets aan de hand was en is. Het was echter informatie over een kwestie waarbij de toenmalige Secretaris-Generaal de heer Demmink zelf belanghebbende was. De beantwoording van uw Kamervragen kreeg zodoende in onze ogen een hoog gehalte van ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’.”

Dienstreis

Voor de Utrechtse rechtbank vertelden de twee directeuren over een dienstreis in de jaren negentig naar Londen. Een medewerkster van het departement, Anneke Storm, zou de twee hebben toevertrouwd dat ze regelmatig jongensprostituees moest regelen voor Demmink. Storm zelf ontkende later overigens onder ede dat gezegd te hebben.

 

Brief TK Demmink Def