Gevangenissen scherpen verlofregels flink aan

In reactie op de fouten die zijn gemaakt in de zaak rond Michael P., de man die Anne Faber vermoordde, scherpen Nederlandse gevangenissen verlofregels flink aan. P. kreeg onterecht verlof toen hij in een gesloten kliniek verbleef.

Brief

De Stentor heeft een brief in handen die door de Dienst Justitiële Inrichtingen naar alle directeuren van gevangenissen is gestuurd.

Nieuwe richtlijn is dat gedetineerden die zijn veroordeeld voor ernstige gewelds- en zedendelicten minder snel in aanmerking komen voor verlof. Ze moeten terug naar een strenger gevangenisregime of verblijven daar langer. Volgens Justitievakbond Juvox wordt ook bij criminelen die niet naar een kliniek gaan ‘nauwgezetter gekeken naar verlofregelingen.’

‘Noodzakelijk’

Soms zullen gedetineerden terug moeten naar een gesloten inrichting, of ze moeten daar anders dan ze verwachten toch langer verblijven.

Justitievakbond Juvox noemt in De Stentor de maatregelen ‘noodzakelijk’. De bond tekent wel aan dat de maatregelen zullen leiden tot extra werkdruk in de gevangenissen. En die kampen al met onderbezetting en problemen om voldoende gekwalificeerd personen binnen te halen. Gefrustreerde gedetineerden zullen volgens de bond bovendien extra werk gaan vergen en mogelijk veiligheidsrisco’s met zich mee brengen.

‘Paniekvoetbal’

Tbs-advocaat Job Knoester noemt de maatregelen ‘paniekvoetbal voor de bühne’, die contraproductief zullen werken. Knoester:

Door aan het einde van de straf vrijheden in te perken is de drempel voor gedetineerden om terug te keren naar de maatschappij juist groter geworden. (…) De gedachte is dat minder vrijheden zorgen dat de veiligheid toeneemt. Dat is niet zo.

Ook Advocaat Anno Huisman ziet het nieuwe beleid met zorg aan en zegt dat binnen de PI’s hierover zorg bestaat: ‘Bevlogen PI-medewerkers waren letterlijk in tranen.’