Gevonden kaak is niet van Natalee

Het Openbaar Ministerie op Aruba heeft zojuist bekend gemaakt dat de kaak die vorige week werd gevonden op het strand niet van Natalee Holloway is. Op basis van een gebitsvergelijking valt uit te sluiten dat het om de kaak van Natalee gaat.

 

 

Allereerst moest worden vastgesteld dat het om menselijk materiaal ging. Dit is het geval. Daarna is het forensisch antropologisch onderzoek uitgebreid met onderzoek door forensische tandartsen (odontologen). Aan de hand van tandartsgegevens van Natalee Holloway, zoals de ligging van verstandskiezen en vullingen, is een vergelijking gemaakt met de gevonden kaak. Op basis van deze vergelijkingen kon worden uitgesloten dat het gevonden botmateriaal en de kies afkomstig zijn van Natalee Holloway.

 DNA-onderzoek

Tegelijk met het forensisch antropologisch en het odontologisch onderzoek, is het NFI het forensisch DNA-onderzoek gestart. Het gaat hier echter om een zeer kleine hoeveelheid DNA-materiaal die bovendien van lage kwaliteit is. Het botmateriaal heeft ernstig geleden onder allerlei (weers)invloeden en bleek poreus. DNA-onderzoekers van het NFI hebben daarom verregaande en zeer verfijnde technieken toegepast om het in het bot aanwezige DNA te kunnen onderzoeken.

Nu op basis van de vergelijking van gebitsgegevens uitgesloten wordt dat het botmateriaal afkomstig is van Natalee Holloway, is het DNA-onderzoek gestopt. Het behoort nog tot de mogelijkheden om de kies uit het kaakbot te gebruiken voor verdere pogingen om tot een DNA-profiel te komen. Dergelijk vervolgonderzoek van de kies bemoeilijkt bovendien onderzoek in de toekomst naar de identificatie van degene van wie het bot wel afkomstig is.

Aangezien al op basis van de gebitsgegevens al kan worden uitgesloten dat het botfragment van Natalee Holloway is, heeft het OM in Aruba besloten dit vervolgonderzoek vooralsnog niet te laten uitvoeren. Het OM besluit nog welke stappen ondernomen worden om tot identificatie van het botmateriaal te komen

{youtube}n6dBBEM_8zQ{/youtube}

Zie ook onze eerdere artikelen over de zaak:

Nieuwe zoektocht naar resten Natalee

Kaakbeen lost mysterie niet op

NFI onderzocht mogelijk bot Natalee