Gewichtigdoenerij van drugsbestrijders

Onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hebben sterke aanwijzingen dat sommige producenten van amfetamine (speed) en xtc 'nieuwe grondstoffen' gebruiken. Maar in een interview met het ANP houden ze stil welke grondstoffen dat dan zijn. 'Er is nog steeds een grote markt die daarvan niet op de hoogte is. We willen niemand wijzer maken dan ze al zijn'. Typisch gewichtigdoenerij van ambtenaren. Hun eigen War on Drugs. Alsof xtc-producenten de kennis van geleerden van het NFI nodig hebben. 

Door @Wim van de Pol

Jaren zestig

In het interview maakt het NFI resultaten van onderzoek naar de productie van xtc en speed bekend. Die twee stoffen zijn verwant en kunnen worden gemaakt met een gelijkwaardig productieproces. Nederland kent een lange traditie in de productie van speed die al vanaf de jaren vijftig en zestig vooral in het zuiden van het land wordt gemaakt en geëxporteerd. Toen eind jaren tachtig recepten voor stoffen als MDMA, MDEA en EVA Nederland bereikten bleek er in de house-subcultuur interesse voor te bestaan. Toen de house mainstream werd, werden de pillen dat ook en gingen ze wereldwijd.

Bill Clinton

Traditioneel werden in het productie onder meer BMK of PMK gebruikt. Toen de Drug Enforcement Administration (DEA) het Witte Huis van Bill Clinton wist te interesseren voor bestrijding van de Nederlandse xtc resulteerde dat in strafbaarstelling en bestrijding van de internationale handel in BMK en PMK, die eerst uit Oost-Europa kwam en later vooral uit China. Dat had even succes, niet voor lang. 

Goedkoop: apaan

Ten eerste wisten xtc-producenten al snel methodes te vinden om toch Chinese "precursoren" te importeren. Het werkt immers met die precursoren hetzelfde als met drugs: als bestrijding de stoffen duur maakt wordt het voor handelaren winstgevend. En dus bleven de BMK's en PMK's naar Nederland komen, er werd alleen meer aan verdiend. Ten tweede zijn er verschillende chemische workarounds om amfetamines te maken zonder BMK of PMK. Bijvoorbeeld door met een goedkope stof als apaan eerst zelf goedkoop BMK's te produceren.

Tom en Jerry

De nieuwe stoffen waar het NFI nu geheimzinnig over doet zijn ook goedkope chemicaliën die net als apaan een rolletje in het kat-en-muis-spel van de stoere drugsbestrijders krijgen. Het geestige is dat net als in Tom en Jerry de muizen steeds net wat slimmer zijn. Het NFI denkt toch niet dat ze met het niet noemen van de naam van de chemicaliën de samenleving vrij van synthetische drugs gaan krijgen? Er is een constante vraag naar pillen in de wereld, net als die naar bier of chocola, en dus zullen producenten die stoffen maken. Wie een recept nodig heeft die koopt het gewoon van een connectie, daar komt geen geleerde kennis van het NFI aan te pas. En een week later draait de pillenmachine weer.

Steeds meer labs

Het NFI ontdekte het gebruik van apaan in 2010. In 2012 bleek bij 75 procent van de door het NFI onderzochte drugszaken apaan als grondstof te zijn gebruikt. In het eerste half jaar van 2013 lag dat al rond de 90 procent. Apaan is nog niet verboden maar producenten switchen uit voorzorg nu al naar niet verboden alternatieven. Zo werkt het.

Eigen film

De zaken van de 'drugsbendes', gaan goed. Volgens het NFI zijn in de eerste helft van dit jaar al ongeveer evenveel afval en labs gevonden als in heel 2012. En steeds meer apaan. Het NFI denkt ook dat er steeds meer drugs worden gemaakt. Dat is misschien het beste bewijs dat de drugsbestrijding, waar het NFI ook zo gewichtig aan mee wil doen, geen zin heeft. Het NFI speelt in zijn eigen film over de War on Drugs, maar Jerry wint, en het nare is dat het de samenleving alleen maar handen vol geld kost.