Gewonden bij rellen in gevangenis Aruba

Na een grootscheepse controle waarbij gezocht werd naar wapens, drugs en mobieltjes, brak er in het KIA, de gevangenis op Aruba, woensdagochtend een opstand uit waarbij brand werd gesticht. Er zijn 15 gewonden gevallen.

Vervallen bajes

Het Korrektie Instituut Aruba (KIA), is al lange tijd in vervallen staat en dat leidt regelmatig tot problemen, opstanden en brandstichtingen. En dat laatste draagt niet bij aan de levensomstandigheden voor de bewoners.

Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) rapporteert regelmatig over het KIA en heeft er herhaaldelijk op gewezen dat de situatie verbetert dient te worden.

De minister van Justitie, Arthur Dowers, belooft al jaren de mogelijkheden te onderzoeken om een nieuwe gevangenis te bouwen, maar is tot op heden niet met een plan gekomen.

Vlam in de pan

Er worden regelmatig in heel de gevangenis zoekacties gehouden, waarbij alles en iedereen onderzocht wordt. Daarbij worden altijd wapens, drugs en telefoontjes gevonden.

Toen woensdagochtend vroeg het speciale bewakingsteam een grote controle hield, sloeg de vlam in de pan. Delen van de gevangenis werden in brand gestoken, waarbij 15 gewonden vielen. Zowel bewakers als gedetineerden moesten medisch behandeld worden omdat ze rook hadden ingeademd en ademhalingsmoeilijkheden hadden.

Overplaatsingen

Het KIA heeft sinds kort een nieuwe directeur, Rocco Tjon, die een moeilijke taak wacht.

ij verklaarde na de opstand dat een aantal gedetineerden overgeplaatst moet worden door de veroorzaakte schade. Mocht dat binnen het KIA niet lukken, wordt overplaatsing naar andere eilanden niet uitgesloten.

Er worden regelmatig grote controles gehouden maar waarom het juist deze keer tot onlusten leidde is nog niet bekend maar zal worden onderzocht, aldus Dolfi Richardson, de chef van het Arubaanse politiekorps.

Lees ook over de toestand in de penitentiaire inrichting op Sint Maarten:

Aanslag PI Sint Maarten door corruptie

Maatregelen na aanslag gevangenis Sint Maarten