Gezinsbenadering: zorg voor contact tussen gedetineerde vaders en kinderen

Een project waarbij contacten tussen gedetineerde vaders en hun kinderen wordt verbeterd is succesvol. Volgens een bericht van de NOS pleit de penitentiaire inrichting in Veenhuizen, waar het experiment heeft gelopen, voor landelijke uitbreiding.

Aparte vleugel

Vaders die in Veenhuizen meedoen aan het project voor “gezinsbenadering” zitten in een aparte vleugel. Het contact met kinderen wordt beter doordat het personeel hier speciaal aandacht aan geeft en er speciale ruimtes voor de contacten met de kinderen zijn ingericht, die gezellig gemaakt zijn en niet de sfeer van een gevangenis ademen. Er is geen bewaking aanwezig bij de contacten met de kinderen.

Ook mogen gedetineerden hun kinderen met een tablet op hun cel via een beeldverbinding met hun kinderen spreken.

25.000 kinderen

Het project gezinsbenadering loopt nu alleen in de gevangenissen van Veenhuizen en Leeuwarden.

In Nederland hebben zo’n 25.000 kinderen een ouder die in de gevangenis zit. Feitelijk zorgt het system ervoor dat de kinderen worden “meegestraft” met hun ouder. De detentie van een vader of moeder kan kinderen schade toebrengen bij hun ontwikkeling. Uit buitenlands onderzoek blijkt dat het beter gaat met kinderen die goed contact met hun vader kunnen houden tijdens de detentie. Ze komen bijvoorbeeld minder vaak zelf met justitie in aanraking.

De directeur van de PI Veenhuizen pleit voor landelijke invoeren van het project.