Gifgassen in kelderbox

In een kelderbox in Ede blijken in oktober uiterst gevaarlijke (strijd)gassen te zijn gevonden door de politie. Dat maakt het Openbaar Ministerie in Arnhem dinsdag bekend. Uit onderzoek van TNO blijkt dat het gaat om mosterdgas, chloorpicrine, difosgeen en CN Traangas. De eerste drie gassen, mosterdgas, chloorpicrine en difosgeen werden in de Eerste Wereldoorlog als strijdgas gebruikt. CN Traangas is het traangas dat vroeger werd gebruikt, o.a. door de politie. Het bezit van mosterdgas is strafbaar.

Broer

De politie was in de kelderbox gaan kijken, na een tip van de broer van de eigenaar. De eigenaar was scheikundeleraar, hij is in oktober overleden. In een verzegelde brief heeft hij zijn broer laten weten dat hij in de kelderbox diverse gevaarlijke stoffen bewaarde. Hij schreef over de aanwezigheid van mosterdgas en twee vergelijkbare stoffen. Het onderzoek door de politie naar de herkomst van deze stoffen loopt nog steeds. Daarover zijn op dit moment geen verdere mededelingen te doen. De bewoners van de flat zijn inmiddels door de gemeente op de hoogte gebracht.

Geurloos

Mosterdgas is bij kamertemperatuur een geurloze olieachtige vloeistof. Bij verdamping van de stof kan zeer snel een gevaarlijke concentratie bereikt worden. Blootstelling aan deze stof heeft een zeer schadelijk effect op de huid, longen en ogen. Mosterdgas werd tijdens de Eerste Wereldoorlog als chemisch wapen gebruikt. CN is een traangas. Bij kamertemperatuur is het een vaste stof. CN werkt irriterend op de ogen en zorgt voor een brandend gevoel op de longen. CN is in Nederland al lang geleden vervangen door CS traangas.

Scherpe geur

Chloorpicrine is bij kamertemperatuur een kleurloze olieachtige vloeistof met een scherpe geur. Bij verdamping van de stof kan zeer snel een gevaarlijke concentratie bereikt worden. De stof irriteert de ogen, huid en luchtwegen en veroorzaakt tranende ogen. Bij blootstelling aan hoge concentraties kan dodelijk longoedeem optreden. Chloorpicrine wordt gebruikt als bestrijdingsmiddel maar ook als toevoeging aan andere middelen.

Difosgeen is een heldere kleurloze vloeistof met de geur van fosgeen (verse hooi-geur). Deze stof is zeer giftig bij huidcontact en inademing en kan longoedeem veroorzaken. Met water reageert difosgeen onder andere tot fosgeen, zoutzuur en waterstof wat tot een explosief mengsel kan leiden. Difosgeen wordt in de industrie gebruikt bij productie van o.a. kunststoffen (polyurethanen) als stabiel en goed hanteerbaar alternatief voor fosgeen.

Chemische wapens

Het bezit van mosterdgas op zichzelf is strafbaar op grond van de Uitvoeringswet Verdrag Chemische Wapens en de Wet Economische Delicten. De maximum gevangenisstraf is 6 jaren. Het bezit van CN, chloorpicrine en difosgeen op zichzelf is niet strafbaar. Het bezit van deze stoffen met als doel om daarmee personen te treffen, is strafbaar op grond van de Wet Wapens en Munitie. De maximum gevangenisstraf is in dat geval 4 jaren.
Indien deze vier gassen worden gebruikt tegen mensen, waardoor zij zwaar lichamelijk letsel oplopen of overlijden, gelden de algemene strafbepalingen zoals bijvoorbeeld zware mishandeling, moord of doodslag en de bijbehorende strafmaxima.