Greg Remmers hoeft niet te getuigen

Greg Remmers (67), de vader van de hoofdverdachte in het Passage-proces Jesse Remmers, hoeft niet te getuigen in het hoger beroep van de zaak. Remmers was dinsdagochtend aanwezig in de beveiligde rechtszaal op Schiphol, maar wilde op geen enkele vraag antwoord geven.

Door @Wim van de Pol

Greg Remmers zei tijdens de inleidende formaliteiten wel dat hij momenteel niet werkt (‘ik ben AOW’er’) en verder vrijwel uitsluitend bezig te zijn met de verzorging van zijn jongste, een 7-jarig zoontje. Remmers beperkte zijn bijdrage verder tot het herhaaldelijk inzetten van de zin: ‘Daar geef ik geen antwoord op’, soms aangevuld met de frase ‘in alle beleefdheid mevrouw de advocaat-generaal’. Greg’s zoon Jesse Remmers is in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang voor verschillende huurmoorden. Het Openbaar Ministerie had vader Remmers als getuige gevraagd.

Contacten

Advocaat-generaal Cynthia de Jong betoogde dat Remmers antwoord zou moeten geven op vragen die zien op welke contacten hij heeft gehad met verschillende mensen die getuige zijn in het proces, zoals de criminelen Martin Kok en George van Dijk en ook de bedreigde getuige F3. Ze wilde weten of een etentje op 11 maart 2015 met Remmers, Kok en Van Dijk misschien door Remmers was geïnitieerd en of dat verband hield met de ‘strafzaak van uw zoon’.

Reikwijdte

De advocaat van Remmers en de advocaat van zijn zoon Jesse stelden dat Greg Remmers onvoorwaardelijk een beroep kan doen op zijn verschoningsrecht. Zeker over eerstelijns familie hoeft een getuige niet te verklaren als hij dat niet wil. Sander Janssen had er alle begrip voor dat hij geen vragen die betrekking kunnen hebben op zijn zoon Jesse wilde beantwoorden: ‘Er zijn veel vragen waarvan de getuige de reikwijdte en de portee absoluut niet kan overzien.’

Te algemeen

Advocaat-generaal De Jong vond het beroep op het verschoningsrecht ’te algemeen’. Ze wilde de vragen over het contact met de andere getuigen beantwoord zien om voor ‘de waarheidsvinding’ de verhalen van andere getuigen te kunnen wegen. Na enige schorsingen oordeelde het gerechtshof dat er in het dossier sprake is van een ‘materiële verwevenheid’ van zoon Jesse met alle zaken en dat daardoor Greg Remmers zich voor wat betreft alle vragen inderdaad kan beroepen of zijn verschoningsrecht.