Groot onderzoek Syrië-reizigers in Z-Holland

In een onderzoek van de Landelijke Eenheid van de politie en de Eenheid Den Haag blijken op 27 oktober 2015 verschillende invallen in de regio Leiden/Den Haag gedaan naar aanleiding van verdenkingen van misdrijven met terroristische motieven. Het Openbaar Ministerie weigert tot nu toe aan de advocaten inzage te geven in de dossierstukken.

Door @Wim van de Pol

De rechtbank Den Haag heeft deze week daarom op verzoek van advocaten Sébas Diekstra en Robert van der Laan het Openbaar Ministerie bevolen de dossierstukken naar de advocaten te sturen. De verdachten zijn verhoord over de verdenking dat zij zouden willen uitreizen om zich bij IS aan te sluiten. De verdachten zijn op vrije voeten gebleven. De advocaten hebben tot nu toe niet meer stukken dan een oproeping ontvangen voor het verhoor van hun cliënten. Dat heeft ook plaatsgevonden. Ook de processen-verbaal van het verhoor zijn niet overlegd. Sébas Diekstra:

De hele gang van zaken sterkt ons in het vermoeden dat het Openbaar Ministerie iets te verbergen heeft. Welk redelijk doel dient het anders om alle stukken te onthouden? Wij sluiten zeker niet uit dat er bevoegdheden zijn misbruikt.

Ontkend

De cliënten van Diekstra (links) en Van der Laan (rechts) hebben overigens ontkend dat ze plannen hadden om uit te reizen. ‘Het heeft er nu alle schijn van dat onze cliënten enkel verdacht zijn vanwege hun afkomst en religieuze achtergrond’, aldus de strafpleiters.

Een Haagse rechter-commissaris heeft deze week een bezwaarschrift van de advocaten gegrond verklaard omdat het OM inzage in het dossier weigert. Ook richting de rechter-commissaris blijkt het OM geen tekst en uitleg te willen geven voor de weigering stukken te overleggen. Robert van der Laan:

Er wordt hier gehandeld in strijd met de wet en nu heeft de rechter daar ook over geoordeeld dat dat onrechtmatig is. De vraag blijft echter wel of de dossierstukken nu worden overlegd of dat het bevel van de rechter wordt genegeerd.