Groot onderzoek uitbuiting Roma-kinderen

De politie doet een onderzoek naar vier netwerken van Roma-zigeuners die in Nederland maar ook in andere landen kinderen zou aanzetten tot stelen en bedelen. Dat heeft het landelijk parket bekend gemaakt.

Zes slachtoffers

Woensdag zijn in Barcelona (Spanje) twee verdachten aangehouden: een 46-jarige vrouw en een 49-jarige man uit Oost-Europa. Zij worden verdacht van mensenhandel, deelname aan een criminele organisatie, het gebruik van valse identiteiten en onttrekking van minderjarige kinderen aan het bevoegd gezag. Bij de aanhoudingen trof de politie zes minderjarige slachtoffers van mensenhandel aan. De twee jongens en vier meisjes zijn tussen de 0 en 15 jaar oud en leefden onder erbarmelijke omstandigheden in een zwaar vervuilde woning.

De twee verdachten zitten vast en worden naar verwachting binnenkort overgebracht naar Nederland. De politie verwacht meer aanhoudingen te doen. Het onderzoeksteam heeft nu zicht op vier netwerken die in Nederland actief zijn en zeker twintig kinderen aansturen.

Zakkenrollersteams

Het onderzoek begon in het voorjaar van 2015 toen speciale zakkenrollersteams steeds dezelfde kinderen betrapten op stelen. Tijdens observaties doken keer op keer volwassenen op die de kinderen leken aan te sturen. De Amsterdamse politie startte een onderzoek, omdat het vermoeden bestond dat de kinderen gebruikt werden om diefstallen te plegen.

Hele land

Omdat de kinderen in het hele land actief zijn is op een later moment een landelijk onderzoeksteam – onder de gezamenlijke leiding van het parket Amsterdam en het landelijk parket – gevormd dat tot op heden onderzoek doet naar de groeperingen die zich schuldig maken aan deze vorm van kinderuitbuiting. Het doel is om de mensenhandelaren aan te pakken en de kinderen uit de criminele netwerken te halen.

Kinderuitbuiting

De criminele netwerken zetten minderjarigen in voor het plegen van delicten zoals winkeldiefstal en zakkenrollerij. Vermoed wordt dat meisjes regelmatig worden misbruikt en vastgesteld is dat velen van hen op jonge leeftijd zwanger raken. De kinderen gaan vaak niet naar school en hen wordt het recht op een normale toekomst ontnomen. Dit alles is kinderuitbuiting en dus een verschijningsvorm van mensenhandel.

Internationaal onderzoek

De criminele netwerken opereren niet alleen in Nederland, aldus het OM, maar ook in onder meer Spanje, Oostenrijk, Bosnië en Kroatië. In het internationale onderzoek is naar voren gekomen dat minimaal 300 kinderen door mensenhandelaren worden gedwongen om strafbare feiten te plegen.

Veilige omgeving

Vier van de kinderen in Barcelona waren eerder onder toezicht gesteld en zijn – in goed overleg met de Spaanse autoriteiten – door het Leger des Heils en jeugdbeschermingsinstelling Stichting NIDOS meegenomen naar Nederland. De baby is eveneens meegenomen. Zij zijn naar een beschermde, veilige omgeving gebracht. Eén van de kinderen is nog in Spanje omdat zij daar gesignaleerd stond. Zij wordt verdacht van diefstal. Ook dit kind komt uiteindelijk naar Nederland, omdat voor haar een voogdijmaatregel geldt.