Grootscheepse FIOD-actie in “Luxemburgse” witwaszaak

De FIOD heeft woensdag op verschillende plaatsen in Nederland doorzoekingen gedaan in vijf strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen, op basis van informatie over financiële dienst verleners uit Luxemburg. Er is mogelijk veel crimineel geld witgewassen.

Vuurwapen

De doorzoekingen vonden plaats in negen woningen en kantoorpanden in Apeldoorn, Hattem, Houten, gemeente Lopik, Oldenzaal en Zwolle. Twee echtparen en drie mannen worden verdacht van het verhullen van ongeveer 1,8 miljoen euro via buitenlandse financiële constructies. Het gaat om vijf mannen van 42, 52, 53, 54 en 56 jaar en twee vrouwen van 45 en 51 jaar. Er is beslaggelegd op digitale en fysieke administratie. De politie heeft ook een vuurwapen in beslaggenomen.

Panama Papers

De FIOD heeft onderzoek gedaan naar informatie die is verkregen uit Luxemburg. Het gaat om bankgegevens van financiële dienstverleners die het mogelijk maken om geld buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten te houden, zogenoemde facilitators. Zij bieden financiële constructies aan om gelden vanuit Nederland via buitenlandse rechtspersonen terug te laten komen bij Nederlandse natuurlijke personen. De buitenlandse rechtspersonen zijn veelal opgericht naar Panamees recht en komen voor in de “Panama Papers”. Bij de oprichting van de buitenlandse rechtspersonen is de Panamese zakelijke dienstverlener ‘Mossack Fonseca’ betrokken.

“Dividend”

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een Luxemburgse bankrekening van een facilitator veelvuldig werd gevoed met bedragen die binnenkwamen onder de noemer ‘dividend’. Korte tijd later maakte de facilitator het bedrag over op de rekeningen van de Nederlanders onder de noemer ‘gift’. Daarna werden de gelden vaak contant opgenomen. Met deze transacties werd het geld als het ware ‘omgekat’ om de werkelijke aard of herkomst te verhullen. De herkomst van de gelden, veelal afkomstig van buitenlandse rechtspersonen, is vooralsnog onbekend. Het vermoeden is dat het gaat om crimineel geld dat witgewassen werd. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Na jarenlang gebruik te hebben gemaakt van de bankrekening in Luxemburg, werd binnen de frauduleuze constructie een Cypriotische bankrekening gebruikt. Ook werd in die periode een nieuwe facilitator opgevoerd. Alle verdachten hebben hun vermogen op de buitenlandse bankrekeningen niet aangegeven in hun aangifte inkomstenbelasting.

Belastingdienst stuurt brieven

Op basis van de ontvangen informatie van de Luxemburgse autoriteiten is de Belastingdienst gestart met een onderzoek naar (onder andere) dividenden die zijn uitgekeerd door de vennootschappen en die niet zijn aangegeven bij de Nederlandse Belastingdienst. Mogelijk zijn de winsten waaruit deze dividenden zijn betaald niet aangegeven. Door de onderzoeken komen mogelijk meer Nederlanders in beeld, die vergelijkbare buitenlandse structuren hebben gebruikt. Parallel aan de invallen van de FIOD heeft de Belastingdienst aan een 40-tal belastingplichtigen per brief gevraagd informatie te geven over hun betrokkenheid bij de buitenlandse vennootschappen. De mensen die de brief ontvangen worden binnenkort uitgenodigd voor een gesprek. Als blijkt dat zij ten onrechte inkomen hebben verzwegen voor de Nederlandse Belastingdienst, kunnen er navorderingsaanslagen volgen.