Grote actie politie in appartementencomplex (UPDATE)

In Amsterdam heeft de politie in Amsterdam-West dinsdagochtend een inval gedaan in een serie woningen. Een deel van de Houtmankade in de Zeeheldenbuurt werd afgezet met blauwe hekken. Bij de actie waren ook gemeenteambtenaren betrokken.

Witwasverdenking

Tientallen agenten en rechercheurs hebben 40 appartementen in een woningblok doorzocht. Volgens de politie waren de panden naar voren zijn gekomen vanwege ‘de bijzondere bewonerssamenstelling, diverse signalen van woonfraude, witwassen, identiteitsfraude en drugshandel’.

Er zijn drie personen aangehouden in verband met een witwasverdenking. Vier personen zijn aangehouden in verband met een kleine hoeveelheid harddrugs.

Dwangsom

Op basis van deze signalen is door de gemeente, politie, Belastingdienst, het Openbaar Ministerie  en de IND in het kader van het RIEC (Regionale Informatie en Expertise Centrum) samengewerkt. Een aantal woningen is bezocht door ambtenaren van de gemeente om te controleren of de diverse woonvoorschriften goed werden nageleefd. Er zijn de nodige onregelmatigheden geconstateerd, aldus de politie. In 12 gevallen zal vanwege het niet voldoen aan een huisvestingsvergunning voor een sociale huurwoning een dwangsom worden opgelegd van 6.500 euro. Iemand die een woning illegaal gebruikte voor zogenaamde short stay, krijgt een dwangsom opgelegd van 20.500 euro. De gemeente zal nog contact hebben met de huiseigenaren.