Haagse politieagenten vrijgesproken van meineed en mishandeling (UPDATE)

De rechtbank heeft vrijdag 3 Haagse politieagenten vrijgesproken van meineed en valsheid in geschrifte. Daarnaast is eén van hen vrijgesproken van de mishandeling van een arrestant.

Een ander, die bij de arrestatie een politiehond in het been van de arrestant liet bijten, heeft zich volgens de rechtbank niet schuldig gemaakt aan het gebruik van buitensporig geweld. Hij is dan ook ontslagen van alle rechtsvervolging.

Vals

Op 21 januari 2018 belde een vrouw de meldkamer van de politie. Zij vertelde dat zich in een café een gewapende man bevond die mensen sloeg en bedreigde. De drie agenten gingen daarop samen met andere collega’s naar dat café waar zij een man hebben aangehouden. De agenten zouden daarna opzettelijk een vals proces-verbaal hebben opgemaakt. Zo is opgeschreven dat de man zijn handen bij de arrestatie niet liet zien, terwijl dat wel het geval was, zo bleek uit beelden van de bodycam van een van de agenten.

Niet opzettelijk

Aan de hand van camerabeelden die in het café zijn gemaakt, oordeelt de rechtbank dat de agenten in een aantal gevallen niet onjuist hebben verklaard. Volgens de rechtbank zijn een deel van de verklaringen echter wel onjuist. De rechters zijn echter tot de conclusie gekomen dat de politieagenten hierbij niet opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken gaven. Volgens de rechtbank moet rekening worden gehouden met de dreigende situatie waarin zij  moesten optreden. Zo verwachtten zij dat zich een man met een vuurwapen in het café bevond. Verder rapporteerde een rechtspsycholoog dat aandachtsvernauwing als gevolg van stress van invloed kan zijn geweest op hun waarneming en herinnering. Daarnaast ontbreken concrete aanwijzingen dat de agenten bewust een verkeerd beeld hebben willen geven van wat er is gebeurd.

Politiehond

Bij de arrestatie liet een van de agenten een politiehond in het been van de gearresteerde man bijten. Gezien de dreigende situatie gebruikte hij volgens de rechtbank geen buitensporig geweld en is hij voor het inzetten van de politiehond van alle rechtsvervolging ontslagen.

Been

Een andere agent zou volgens 2 collega’s later op de binnenplaats van het politiebureau opzettelijk op het verwonde been van de arrestant zijn gaan staan. Volgens de rechtbank staat het niet buiten redelijke twijfel dat de verdachte de arrestant inderdaad mishandelde. De verdachte ontkent dit, de arrestant kan het zich niet herinneren, andere aanwezigen hebben dit niet gezien en ander bewijs ontbreekt. Daarom is hij ook hiervan vrijgesproken.

Betrouwbaarheid van politieverklaringen

Het Openbaar Minsterie wilde dat hoofdverdachte agent Bas van G. ontslagen zou worden met een beroepsverbod van 5 jaar. Het is nog niet bekend of het OM in hoger beroep gaat. Tijdens een eerder inleidende zitting had de rechter nog aangegeven waarom hij deze zaak zo belangrijk vond: ‘Het gaat hier om de betrouwbaarheid van de politieverklaringen en de integriteit van de politie. Het draait om het beeld van de politie als geheel.’

Lees hier hoe de politie vaker rommelt met processen-verbaal: ‘Doet de politie zelf ook aan ondermijning?

Hier de vonnissen:

Een

Twee

Drie