Haarlem: Keurmerk alternatief voor wietpas

Haarlem voert een keurmerk voor coffeeshops en denkt dat dit systeem een alternatief voor de wietpas kan zijn. Het keurmerk is een initiatief van burgemeester Bernt Schneiders, de cannabisconsumentenorganisatie ‘We Smoke’ en het Team Haarlemse Coffeeshophouders. Schneiders (PvdA) is net als zijn partij tegen de wietpas. Met het keurmerk zullen de 16 coffeeshops worden getoetst door Bureau Bibob, zodat criminele achtergrond van de bedrijfsvoerders kan worden uitgesloten.

Coffeeshophouders zullen voor het keurmerk hun zaak moeten aanpassen want er moet een aparte ruimte bij de ingang komen waarde leeftijd van bezoekrs wordt gecontroleerd. Verder zijn coffeeshops zelf verantwoordelijk voor overlast in de buurt. Ook komt er controle op THC-gehalte van de wiet.

Ondernemers die geen keurmerk verkrijgen zullen extra controles kunnen verwachten en ook zwaardere sancties krijgen bij overtredingen van de wet of verordeningen.

Schneiders vindt de wietpas in ieder geval voor Haarlem geen goed idee. Er is nu geen overlast van de coffeeshops en verwacht dat invoering van de wietpas tot straathandel zal leiden. Als het nieuwe kabinet geen verandering brengt wordt de wietpas, die nu alleen in de zuidelijke grensprovincies verplicht is, in de rest van Nederland ingevoerd. Mogelijk zal een kabinet van VVD en PvdA de wietpas afschaffen.