Halsema wil criminele coffeeshops aanpakken door toeristen te weren

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam wil toeristen uit coffeeshops weren en zo de markt verkleinen, waardoor deze voor criminelen minder interessant wordt. Aan de andere kant maakt Amsterdam zich sterk voor regulering van de achterdeur van de verkooppunten van cannabis.

tekst en beeld Joost van der Wegen

Dekmantel

Komende week discussieert de Amsterdamse gemeenteraad over het zogenaamde ingezetenencriterium voor coffeeshops. Het is een van de maatregelen waarmee Halsema (GroenLinks) de invloed van de georganiseerde misdaad op de coffeeshops wil terugdringen. Het Parool noteert zaterdag uit een brief van haar aan de gemeenteraad dat Amsterdamse coffeeshops vaak worden gebruikt voor witwassen, als criminele ontmoetingsplaatsen en als dekmantel voor handel in harddrugs.

De burgemeester wil de markt voor cannabisverkooppunten verkleinen, om de invloed van de georganiseerde misdaad hierop te verkleinen. Ze doet dit onder meer vanwege het feit dat coffeeshops de laatste jaren zijn beschoten, en belaagd met handgranaten.

Criminele circuit

Tegenstanders in de raad, de coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 zijn kritisch over het weren van toeristen. Het Parool tekent op dat zij bang zijn dat dit leidt tot samenvoeging van de soft- en harddrugsmarkt, en straathandel, waarbij de kant bestaat dat jongeren uit kansarme wijken in het criminele circuit belanden.

Zicht ontbreekt

Eerder dit jaar schreef Halsema in een brief aan de gemeenteraad, dat door de aanhoudende vraag naar wiet en hasj, meer geld bij criminele groepen terechtkomt, waarop het zicht ontbreekt. Ook geeft ze aan dat het moeilijk is criminele investeerders in coffeeshops via politieonderzoek aan te pakken.

‘De politie heeft ernstige vermoedens dat dit circuit, als de belangen groter worden en er meer geld in omgaat, zich vermengt met organisaties die actief zijn in harddrugshandel. Tegelijkertijd is het harddrugsmilieu geprofessionaliseerd en fors verhard, waarbij vaker sprake is van geweld, intimidatie en ondermijning van de legale economie en samenleving.’

Achterdeur

Halsema wil door de markt via verkleining minder crimineel te maken, ook de door de stad voorgenomen regulering van de achterdeur op termijn beter mogelijk maken. Het gemeentebestuur heeft zich namelijk in haar bestuursakkoord voorgenomen dat ze graag wil experimenteren met de legale, grootschalige aanvoer van softdrugs. ‘We willen de achterdeur van de coffeeshop zo snel mogelijk reguleren.’