Hammerstein: voorlopig is 50.000 genoeg

Advocaat Oscar Hammerstein haalt weer adem: het beslag op zijn bankrekeningen, auto’s en woningen gaat eraf mits hij een bankgarantie voor een bedrag van 50.000 euro stelt. De rechtbank in Amsterdam bepaalde dat het beslag gehandhaafd totdat die bankgarantie er is. Voor bepaling van het definitieve bedrag verwees de kortgedingrechter naar de bodemprocedure die muziekmanager Riny Schreijenberg heeft aangespannen.

 

  Schreijenberg, onder meer de ontdekker van Frans Bauer, meent dat zijn toenmalige advocaat Hammerstein hem in een zakelijk conflict met Sony Music, door fouten te maken, heeft benadeeld ter waarde van 7 miljoen euro.

De rechter leek te schamperen over dat bedrag want voor de onderbouwing van de beslaglegging begroot de kortgedingrechter de schade die Schreijenberg zou hebben geleden op niet meer dan 200.000 euro. De beroepsverzekering van Hammerstein is goed voor 150.000 euro en dan resteert er maar 50.000 als grond voor de beslaglegging.

Oscar Hammerstein is opgetogen. ‘Ik ben echt wel goed voor €50.000’, zei hij tegen een verslaggever van De Telegraaf.

Verder overwoog Hammerstein: ‘Het is jammer dat het in Nederland zo geregeld is dat een aan lager wal geraakte gek dit soort fratsen uit kan halen’.

Maar gezien de bodemprocedure is Hammerstein nog niet helemaal uit de zorgen. De advocaat van Schreijenberg in De Telegraaf: ‘Hammerstein doet het in het zijn persverklaring nu voorkomen alsof de rechtbank zou oordelen dat hij nog maar € 50.000,– hoeft te betalen. Hammerstein jokt dat en dat weet hij. De daadwerkelijke schadevergoeding wordt in de echte bodemprocedure vastgesteld.’

Zie:

De Telegraaf.

Beslag op miljoenen Hammerstein.