HvB Havenstraat niet veilig genoeg

De situatie in het Amsterdamse huis van bewaring aan de Havenstraat is niet veilig genoeg. Dat staat te lezen in een rapport van de Inspectie voor de Sanctietoepassing. Deuren en sluizen werken niet optimaal en het personeel is niet goed genoeg berekend op gewelddadige situaties. Ook de persoonlijke alarmeringssystemen (personenzoekinstallaties) werken niet goed. Aan de Havenstraat kunnen 214 voorlopig gehechten worden gehuisvest.

De inrichting die stamt uit 1891 wordt niet snel genoeg vernieuwd. Dat betekent dat verouderde deur- en sluissytemen tobben met problemen, waardoor er soms een deur geopend blijft die eigenlijk dicht moet zijn.

In combinatie met haperende systemen zijn dienstinstructies voor het personeel niet altijd up to date en dat kan gevaarlijke situaties opleveren.

De deelname aan het praktisch penitentiair optreden (PPO) om in te kunnen grijpen bij incidenten met geweld is te laag, zodat personeel onvoldoende berekend is op crisis-situaties. 

Bovendien is de uitvoering van en toezicht op de visitatie niet goed genoeg. 

Lees hier het rapport.