Angels krijgen ongelijk van Raad van State

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben de Hell’s Angels in het ongelijk gesteld in de kwestie rond de voorgenomen inrichting van de grond waarop het clubhuis van de Hell’s Angels zich bevindt. De Angels en twee andere betrokken partijen hadden onder meer betoogd dat  het bestemmingsplan “Kop Weespertrekvaart” niet zou voldoen aan de eisen voor goede ruimtelijke ordening in het gebied. Bovendien zou het door de financiële crisis bij de gemeente toch niet komen van de geplande 350 woningen. En de Angels vonden het ook niet terecht dat in het plan niet was voorzien in een nieuwe lokatie voor hun clubhuis in het gebied. De gemeente zou zuiver en alleen een plan hebben gemaakt om de Hell’s Angels weg te krijgen.

Met geen van die bezwaren is de Raad van State het eens. Volgens de Raad is er wel degelijk sprake van goed bestuur en echte plannen. Ook de aangehaalde verkeersproblemen ziet de Raad niet. 

De conclusie is dat het plan van de gemeente Amsterdam niet in strijd is met het recht. 

De gemeente probeert de Angels en anderen van hun grond aan de Amsterdamse Wenckebachweg af te krijgen om er moderne bedrijfsruimte en woningen te bouwen. Deze uitspraak zal zwaar wegen in de  ontruimingsprocedure die de gemeente is begonnen tegen de Hell’s Angels.

Hier de uitspraak.