Hells Angels moeten clubhuis afbreken

De rechtbank Amsterdam heeft vandaag bepaald dat de gemeente de stichting Hells Angels kan dwingen hun clubhuis en twee loodsen aan de Wenckebachweg in Amsterdam af te breken. De gemeente Amsterdam heeft de Hells Angels in maart 2010 de verplichting opgelegd de gebouwen binnen acht weken te verwijderen, op straffe van een dwangsom van ruim 140.000 euro.

De gemeente heeft die stap gezet, omdat de gebouwen daar alleen tijdelijk mochten staan en de tijdelijke vergunning al in 2003 was verlopen. Aan een verlenging van die vergunning wenste de gemeente niet mee te werken. De verplichting het clubhuis en de loodsen af te breken is door de rechter op verzoek van de Hells Angels geschorst, in afwachting van de bodemuitspraak van vandaag.

 

De rechtbank heeft vastgesteld dat bouwwerken zijn gebouwd met een tijdelijke vergunning. Dit soort bouwwerken kunnen op grond van de wet, ook na eventuele verlenging van de vergunning, maximaal vijf jaar blijven staan, waarna ze moeten worden afgebroken. Het clubhuis en de loodsen staan er inmiddels ruim acht jaren, terwijl de tijdelijke vergunning eindigde in oktober 2003.

De Hells Angels hebben gesteld dat ze de gebouwen langer mochten blijven gebruiken in afwachting van een door de gemeente toegezegd nieuwe clubhuis op een andere locatie. De rechtbank heeft dit nader onderzocht.

Zo heeft de rechtbank oud-wethouder Grondzaken, D. Stadig, onder ede gehoord. De rechtbank concludeert dat er wel langdurig is gesproken en onderhandeld tussen ambtenaren van de gemeente en de Hells Angels over een eventuele verplaatsing naar een andere locatie, maar dat niet is gebleken van bindende toezeggingen namens burgemeester en wethouders of de gemeenteraad, zoals de Hells Angels hebben gesteld. De gemeente kan en mag de Hells Angels daarom dwingen de gebouwen af te breken.

Tegen de uitspraak kan binnen zes weken hoger beroep worden ingesteld.

Hier het vonnis.