Het jaar van het OM in cijfers

Hoeveel zaken krijgt het Openbaar Ministerie binnen en hoeveel daarvan resulteren in een straf? Alle belangrijke cijfers van het OM over het afgelopen jaar op een rij.
 

 
Het Openbaar Ministerie kreeg vorig jaar 226.900 zaken binnen. In 2010 was dat nog 210.800, 8,4 procent minder dan dit jaar. Ook handelde het OM meer zaken af: van 209.700 in 2010 naar 226.900 zaken in 2011, een stijging van 8,2 procent. Drugszaken zorgen voor de grootste stijging (stijging van 13,5 procent), vermogensmisdrijven (plus 12,3 procent) staat op de tweede plaats.

De dalende trend bij jeugdzaken zet zich voort. In 2011 kwamen er 25.100 zaken over minderjarigen binnen, tegen 27.200 in 2010.

Meer dan de helft van de binnengekregen zaken leidde tot een rechtzaak, een lichte daling ten opzichte van 2010. Een oorzaak is dat het OM meer zaken afdeed met een schikking. In vergelijking met 2010 is het aantal schikkingen meer dan verdubbeld.

Van de zaken die in 2011 aan de rechter werden voorgelegd, kwam het in 88,5 procent van de gevallen tot een veroordeling. Het aantal vrijspraken is toegenomen van 6,6 procent in 2007 tot 8,7 procent in 2011. Een mogelijke verklaring is dat rechters meer beducht zijn voor gerechtelijke dwalingen.

De kans dat iemand die door de rechter schuldig wordt bevonden een gevangenisstraf krijgt, is vorig jaar toegenomen. Het aantal opgelegde taakstraffen is met 5,2 procent gedaald.

In 2011 liepen er bijna 800 onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden. Daarnaast waren er 176 onderzoeken naar financieel-economische criminaliteit en witwassen.

In het project “Afpakken”, waarbij dure spullen van criminelen in beslag worden genomen, is voor meer dan 44 miljoen euro geïncasseerd. Daarnaast vloeien er dankzij het strafrecht opbrengensten naar overheidsinstellingen of slachtoffers. In de Klimopzaak was dat bijvoorbeeld een bedrag van 130 miljoen euro.