Het reis-dossier van Demmink #2

Als Joris Demmink in de jaren negentig niet in Turkije was dan kan hij daar ook nooit kinderen hebben misbruikt. Demmink verdedigde zich maandag persoonlijk in het Arnhemse gerechtshof, waar twee aangevers strafrechtelijke vervolging willen afdwingen. In een verhoor met de Rijksrecherche in 2011 had de oud-secretaris-generaal gezegd dat al zijn persoonlijke agenda's waren vernietigd of kwijt. Nu is er echter kort geleden toch een agenda opgedoken.

Door @Wim van de Pol

Behulpzaam

Op de besloten zitting voor het gerechtshof in Arnhem stelde de advocaat van Demmink dat deze agenda van groot belang is omdat deze bewijst dat hij in 1996 niet in Turkije was. In 2011 verhoorde een rechercheur Demmink en vroeg hij of deze misschien nog agenda's had. 'We vragen dit omdat we ook de beweringen (van de slachtoffers) dan eventueel kunnen ontkrachten', zei hij er behulpzaam bij. Toen kon Demmink geen agenda's meer vinden.

Verfraaid

Op dat moment was er nog geen sepotbeslissing waarin stond dat hij wel degelijk in Turkije was geweest. Nadat dat document afgelopen voorzomer opdook vond Demmink zijn agenda terug. Advocaat Adèle van der Plas: 'Het is niet uitgesloten dat de oorspronkelijke notities in die agenda ten behoeve van een goede afloop van deze procedure achteraf ietwat zijn verfraaid of aangevuld. Als de Rijksrecherche deze agenda in 2011 zelf bij een huiszoeking van de zolder van Demmink had gevist was dat anders geweest.'

Cruciale datum

Een analyse van Demmink's agenda rond de cruciale datum van 20 juli 1996 roept vragen op, als we die vergelijken met andere stukken van het ministerie die beschikbaar zijn. Volgens de sepotbeslissing van de Turkse officier van justitie zou hij op 20 juli in Turkije zijn binnengekomen. Op vrijdagochtend 19 juli was er de wekelijkse Bestuursraad op het ministerie. Uit notulen blijkt niet de aanwezigheid van Demmink op die ochtend, hij is wel standaard voor uitgenodigd, dus het staat in zijn agenda.

Ministerstaf

Op zaterdag 20 juli is de agenda blanco. Op maandag 22 juli 1996 is de gebruikelijke Ministerstaf doorgestreept, er zijn geen documenten bijgevoegd door Demmink die diens aanwezig op die vergadering bewijzen. In de middag van 22 juli waren er twee andere reguliere vergaderingen waar Demmink uit hoofde van zijn functie voor is uitgenodigd en die dus in zijn agenda staan, maar er zijn geen stukken (notulen) die dat ondersteunen. Dat geldt ook voor afspraken op 23 juli. Er blijkt dus niet dat Demmink al deze vergaderingen daadwerkelijk bijwoonde.

Paraaf

Een advocaat van Demmink presenteerde een brief die mede door Demmink zou zijn geparafeerd op 22 juli. Maar uit bestudering van de brief bleek dat niet Demmink maar een collega op 22 juli 1996 zijn paraaf zette. Demmink deed dat pas op 23 juli. Volgens advocaat Van der Plas is het goed mogelijk dat Demmink direct bij terugkomst op Schiphol het document heeft getekend.

Al met al betoogt Van der Plas dat de lijsten met zakelijke reizen van Demmink uit de jaren 1995, 1996 en 1997, die ook aan de Tweede Kamer zijn overlegd, 'vele hiaten vertonen'. Lees hier de pleitnotities van Van der Plas.