‘Het veiligheidsgevoel komt in het gedrang’

De Ondernemingsraad en de directie van de penitentiaire inrichting Zoetermeer herkennen wel degelijk de alarmerende signalen die werden opgetekend in De Telegraaf op basis van anonieme medewerkers. Dat blijkt uit een brief aan de directie Gevangeniswezen waarover Crimesite beschikt.

Door @Wim van de Pol

Strekking van het Telegraaf-stuk was dat de gewelddadige dood van gedetineerde Elbert Geveke, die vorig jaar in de PI Zoetermeer werd doodgestoken, voorkomen had kunnen worden. In de vertrouwelijke brief aan directeur Gevangeniswezen Angeline van Dijk geven directie en ondernemingsraad heel precies commentaar op het stuk in de Telegraaf. Niet alles wat de medewerkers in het Telegraaf-stuk zeggen klopt, volgens de directie en OR, maar ze schrijven wel dat de uitspraken voortkomen:

uit een gevoel van onmacht dat leeft onder het personeel.

Niet gedeeld

Het is in ieder geval inderdaad zo dat er sprake was van structurele onderbezetting op de afdeling waar oud-tbs’er Johan R. de 82-jarige Elbert Geveke doodstak, aldus de directie en OR. Er is ook wat mis met de communicatie in het gevangeniswezen, vinden ze. Over de informatie betreffende de gevaarlijke achtergrond van Johan R. schrijven ze dat die:

inderdaad niet of onvoldoende ter kennis [was] gekomen van de PIW’ers (bewaarders -red). De informatie was wel beschikbaar maar niet alle informatie is gedeeld of gehaald.

Angstcultuur

Niet alleen de communicatie binnen het gevangeniswezen laat te wensen over, volgens directie en OR van Zoetermeer. De sfeer in de inrichting en de werkomstandigheden veroorzaken onrust binnen alle geledingen van de DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen):

De indruk bestaat bij ons dat deze uitlatingen o.a. worden gevoed door de werkdruk, het niet durven uitspreken en de angstcultuur zoals die door het personeel wordt ervaren. Een angstcultuur waarover bij ons de overtuiging leeft dat deze door heel DJI terugkomt maar dat tegelijk door ons echt bespreekbaar gemaakt gaat worden.

Veiligheidsgevoel

Volgens directie en OR Zoetermeer is het niet zo dat geweld nooit afgehandeld wordt:

Door personeel geschreven rapporten worden altijd afgehandeld door de directie. Nuance: afhandelen betekent niet per definitie een sanctie of een maatregel opleggen.

Ook is het niet zo dat er veel personeel uit de PI Zoetermeer getraumatiseerd ziek thuis zit. Niettemin schrijven directie en OR van Zoetermeer aan de directeur Gevangeniswezen:

Door verregaande bezuinigingen, onderbezetting, hoog ziekteverzuim, (te) hoge werkdruk voelt het personeel zich niet begrepen. Daarnaast ook nog eens de dreigende sluiting maakt het onmacht gevoel compleet. Het veiligheidsgevoel komt steeds meer in het gedrang. Daarnaast lijken door slechte communicatie en gebrekkige uitvoering zaken die goed zijn weggezet slecht of ten dele te worden uitgevoerd.

Bang

Op andere plaatsen binnen het gevangeniswezen speelt vergelijkbare problematiek. Een bron die werkzaam is binnen DJI meldde onlangs aan Crimesite: ‘Het broeit in de bajessen in Nederland.’ Een andere bron, werkzaam ergens in de Randstad spreekt van ‘zeer ernstige’ aanvallen op personeel. ‘Er is dagelijks trammelant’.

Ook komt het voor dat gedetineerden het personeel voor gek verklaren dat zij het nog langer pikken dat er op de werkvloer zo wordt bezuinigd.

De eerste bron:

Afdelingshoofden van de piw’ers en de beveiligingsgroep zijn allemaal zeer bang. Bang om bij kritiek hun baan te verliezen. En de directie poept in hun broek voor het hoofdkantoor. (…) Er gaan doden vallen onder het personeel.

Zie ook:

‘Gevangenis Vught zo lek als een mandje’ (VIDEO)

Beklag om ‘pesterijen’ in PI Zuyder Bos (UPDATE)

Medewerkers PI geschorst om contrabande (UPDATE)

Inspectie Justitie: alles is in orde in PI Vught