Hof: bank moet coffeeshophouder zakelijke rekening bieden

Hof: bank moet coffeeshophouder zakelijke rekening bieden

Een bank die geen zaken wilde doen met coffeeshops en weigerde om een coffeeshophouder een zakelijke rekening aan te bieden is teruggefloten door het gerechtshof in Arnhem. De uitspraak kan gevolgen hebben: het is voor veel coffeeshophouders heel moeilijk om een zakelijke rekening bij een bank te krijgen. 

Privérekening

De bank had een privérekening van de coffeeshophouder opgezegd omdat de coffeeshophouder die privérekening zakelijk gebruikte voor de coffeeshop. Dat mocht niet volgens de geldende voorwaarden van de rekening.

Nadat de bank jaren geleden zijn zakelijke rekening had beëindigd omdat de bank geen zaken wilde doen met coffeeshops, was de coffeeshophouder zijn privérekening zakelijk gaan gebruiken.

Noodzaak betaalrekening

Het hof vindt dat op banken ook ten aanzien van niet-consumenten de verplichting kan rusten een betaalrekening aan te bieden. Daarvoor is belangrijk dat het zonder een betaalrekening vrijwel onmogelijk is om een bedrijf te hebben en deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Banken mogen daarom niet bepaalde bedrijven per definitie uitsluiten van een bankrekening.

Belangenafweging

Het kan volgens het gerechtshof wel zo zijn dat banken een gerechtvaardigd belang hebben om cliënten te weigeren vanwege toezichtrechtelijke eisen of integriteitsrisico’s. Dus een bank is niet in alle gevallen verplicht om een betaalrekening aan te bieden. Daarbij zal het belang van de bank moeten worden afgewogen tegen dat van de onderneming die de rekening aanvraagt.

Die belangenafweging valt in dit geval in het voordeel van de coffeeshophouder uit, vindt het gerechtshof. De coffeeshophouder heeft steeds meer pinbetalingen en is bereid zijn contante omzet bijna helemaal af te bouwen.

Ook vindt het hof belangrijk dat de al jarenlang bestaande onderneming zonder bankrekening zou moeten worden beëindigd en dat het personeel ontslag zou krijgen.

De coffeeshophouder kreeg namelijk bij een andere bank ook geen zakelijke bankrekening.

Het hof stelt de voorwaarde dat de coffeeshophouder stopt zijn privérekening zakelijk te gebruiken. Ook moet hij de contante omzet binnen twee maanden afbouwen tot maximaal 10%. Verder hoeft de zakelijke rekening geen mogelijkheid voor contant afstorten te hebben.

Zie het arrest.