Hof spreekt rechters vrij van meineed

Het gerechtshof in Arnhem heeft oud­rechters Hans Westenberg (67) en Pieter Kalbfleisch (66, foto) donderdag door geheel vrijgesproken van meineed. Het Openbaar Ministerie beschuldigde de twee rechters te hebben gelogen onder ede en had werkstraffen van 240 uur en voorwaardelijke celstraffen van vier en twee maanden tegen hen geëist. De rechtbank spraak de twee eerder ook al vrij.
 
Het gerechtshof vindt het niet bewezen dat de rechters opzettelijk hebben gelogen over hun vriendschap tijdens de Chipshol­affaire. 
 
Projectontwikkelaar Chipshol verloor veel geld door een uitspraak van Westenberg als rechter in Haarlem. Het bedrijf beschuldigt de rechters van vriendjespolitiek deden. Rechter Kalbfleisch was bevriend met een tegenspeler van Chipshols tegenstander, een zekere Harry van Andel.
 
Hij zou zijn collega en vriend Westenberg op de Chipshol-zaak hebben gezet, wat gunstig uitpakte voor Van Andel. In een procedure die Chipshol daarop over Westenberg's vonnis wilde voeren, hebben de rechters hun vriendschap ontkend. Maar getuigen zeiden dat wel degelijk van vriendschap sprake was en dat de twee regelmatiger contacten hadden dan ze hadden verklaard.
 
Het hof moest de waarde van die verklaringen wegen ten opzichte van die van de rechters en kon niet vaststellen welke verklaringen nu juist waren. 
 
Het OM verweet Westenberg ook dat hij meineed zou hebben gepleegd toen hij getuigde over een telefoontje dat hij
destijds zou hebben gepleegd met een advocaat in de Chipsholzaak. Ook voor deze verdenking vond het hof onvoldoende grond.