Hof: start direct tbs-behandeling jonge moordenaar

De inmiddels 21-jarige Amrish K. krijgt in hoger beroep tien jaar gevangenisstraf plus tbs met dwangverpleging voor de moord op de 91-jarige Bep Theunissen in mei 2012 in Amsterdam. Hij is ook gestraft voor het bezit van kinderporno. Het gerechtshof adviseert de minister van Justitie maandag direct met tbs te beginnen.

Verandering

Dat is een bijzonder advies. Het gerechtshof van Amsterdam vraagt de minister om de ten uitvoerlegging van de start op te schorten nadat ter zitting vijf deskundigen unaniem van mening waren dat het belangrijk is om zo snel mogelijk met de tbs-behandeling te beginnen. De verdachte is nu 21 jaar oud en de mogelijkheden tot beïnvloeding en verandering zijn optimaal tot zijn 25e levensjaar. K. verblijft al drie jaar in voorlopige hechtenis. Volgens het hof is de samenleving is erbij gebaat dat al het mogelijke wordt gedaan om het gevaar van herhaling te voorkomen.

Koekenpan

Het Openbaar Ministerie eiste tegen K., die een blanco strafblad had, 12 jaar en tbs. De rechtbank had dezelfde straf en maatregel opgelegd. Amrish K. heeft op 29 mei 2012 in Amsterdam de buurvrouw van zijn moeder gewurgd. Hij is gedurende een avond en nacht in de woning van het slachtoffer geweest. Hij heeft in de loop van die nacht op internet gezocht naar mogelijkheden om haar om het leven te brengen. Daarna heeft hij haar met een koekenpan geslagen en haar uiteindelijk gewurgd. Volgens het hof heeft hij niet in een onmiddellijke gemoedsopwelling gehandeld

Vrijspraak verkrachting

Het hof heeft K. vrijgesproken van verkrachting. Het hof gaat er wel van uit dat hij met seksuele bedoelingen naar de woning van het slachtoffer is gegaan en dat hij seks met haar heeft gehad. Maar het hof vindt dat niet is komen vast te staan dat dit heeft plaatsgevonden toen het slachtoffer nog leefde. In het sectierapport is hierover geen uitluitsel gegeven. K. heeft verklaard dat hij seks met de vrouw heeft gehad na haar overlijden.

Gevangenisstraf

Bij het bepalen van de duur van de gevangenisstraf houdt het hof er rekening mee dat K. ‘op weerzinwekkende wijze’ is omgegaan met het stoffelijk overschot van het slachtoffer en zich slechts liet leiden door zijn eigen frustraties en motieven. Volgens het hof had K. weinig respect voor haar en haar nagedachtenis en schokken de samenleving ten diepste en ook veroorzaken ze angst en wantrouwen.