Hof wijst nader onderzoek kroongetuigen af

Het gerechtshof in Amsterdam heeft verzoeken om getuigenverhoren over (financiële) toezeggingen aan kroongetuigen in het Passage-proces afgewezen. Advocaten van Dino Soerel en Jesse Remmers wilden nader onderzoeken of aan Peter la Serpe en Fred Ros onder de vlag van beveiliging mogelijk ontoelaatbare toezeggingen zijn gedaan.

Harm Brouwer

Sander Janssen, de advocaat van Jesse Remmers, had verzocht om de voormalige voorzitter van het College van Procureurs-Generaal Harm Brouwer te mogen horen. Janssen had betoogd dat Brouwer de destijds kersverse wet over de kroongetuigen in de zaak van La Serpe geheel naar eigen inzicht heeft toegepast, en vergaande afspraken over beloning van La Serpe heeft laten maken. Janssen had ook onder meer een officier van justitie als getuige gevraagd. Zijn collega Nico Meijering had gevraagd om meer informatie over de vergoedingen en toezeggingen die La Serpe, Fred Ros en Hidir K. hebben gekregen van de Staat.

Beschermingsmaatregelen

Het hof heeft deze verzoeken allemaal afgewezen. Het hof zegt zich alleen een oordeel te kunnen vormen als het gehele pakket van toezeggingen aan de kroongetuigen wordt bekeken. Maar dat is volgens het hof onmogelijk. Want dan zouden de beschermingsmaatregelen moeten worden onthuld, en dat brengt de veiligheid van de getuigen in het geding. Het gerechtshof wijst er ook op dat de wet nu niet regelt hoe het hof voor een getuige getroffen beschermingsmaatregelen moet kunnen beoordelen.

Later

Het hof zegt later in het proces zich een oordeel te zullen vormen:

over de vraag óf de gang van zaken rondom de getuigenbescherming door de beugel kan en óf de verklaringen van de getuigen die worden beschermd al dan niet buiten beschouwing moeten blijven.