Hof wil nader onderzoek dood meisje

Het gerechtshof in Leeuwarden wil dat de dood van de Groningse Iris van den Hooff (23) nader wordt onderzocht. Het gerechtshof vindt dat de doodsoorzaak onvoldoende is onderzocht. Het meisje werd in juli vorig jaar hangend aan een koord gevonden.

Opgraven

Recherche en Openbaar Ministerie concludeerden dat het om een zelfmoord ging. De familie zette daarbij van meet af aan grote vraagtekens. Men liet de stoffelijke resten van Iris opgraven voor een sectie. Patholoog Frank van de Goot kwam juist tot de conclusie dat onduidelijk is of er sprake is van zelfmoord of dat zij is omgebracht.

Altijd grond

Het gerechtshof stelt nu dat twijfels van nabestaanden altijd grond moeten zijn voor (nader) recherche- en forensisch onderzoek. Zo kan worden uitgesloten dat aanwijzingen voor een misdrijf onder water kunnen blijven. In dit geval is het tijdstop van overlijden niet precies onderzocht. Ook is niet geanalyseerd of er sprake was van enige drogering, door bijvoorbeeld slaapmiddelen of drugs.

Naar aanleiding van andere twijfelgevallen hebben nabestaanden minister van Justitie Ard van der Steur opgeroepen een onafhankelijke commissie in het leven te roepen die cold cases en verdachte sterfgevallen tegen het licht kan houden. Tot nu toe heeft de minister hierop niet gereageerd.