Hof ziet geen motief voor beschieten Panorama-gebouw

Drie mannen zijn in hoger beroep door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot celstraffen voor het beschieten van het kantoorpand waar weekblad Panorama was gevestigd, in 2018. Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep voor alle verdachten een gevangenisstraf van zeven jaar onvoorwaardelijk. De straffen vallen veel lager uit.

Raketwerper

Richard Z. (42), voorzitter van een Woerdense chapter van de motorclub Caloh Wagoh, Mike van den B. (26) en John P. (46) zijn nu veroordeeld tot gedeeltelijk voorwaardelijke gevangenisstraffen van respectievelijk 4 jaar en 2 jaar en 9 maanden.

Op 21 juni 2018 werd in de late avond een kantoorgebouw aan de Teleportboulevard te Amsterdam beschoten met een raketwerper. In dat gebouw was onder meer de redactie van het tijdschrift Panorama gevestigd.

Geen motief

Geen van de verdachten heeft openheid van zaken gegeven. Hoewel in de media destijds is gespeculeerd dat de beschieting tegen dat tijdschrift was gericht, is het hof (net als eerder de rechtbank) van oordeel dat er geen duidelijk motief voor de beschieting is gebleken. Dat de redactie van Panorama in het beschoten gebouw gevestigd was, heeft daarom geen verschil gemaakt voor de gevangenisstraffen. Daarom vallen de straffen lichter uit dan geëist.

Door de beschieting is aanzienlijke schade aangericht aan meerdere gebouwen, en er is geschokt op gereageerd. Een vrouw bevond zich op het moment van de inslag op ruim 15 meter maar raakte niet gewond. De beschieting van een gebouw en het in het openbaar rondlopen met een oorlogswapen getuigt naar het oordeel van het hof van minachting voor de Nederlandse samenleving en de daarin geldende regels.