Hoge politieman tipte Van Rey over invallen

Een hoge politiefunctionaris heeft de oud-wethouder Jos van Rey, die wordt verdacht van fraude, mogelijk getipt over een politie-inval in zijn huis op 19 oktober vorig jaar. Justitie doet onderzoek naar een hoge Limburgse politieman in verband met de zaak, schrijft De Limburger zaterdag. Hij zou Van Rey in een vroeg stadium hebben gewaarschuwd.

Volgens De Limburger onderzoekt justitie ook andere personen die vanwege hun functie over vertrouwelijke informatie beschikken.

De invallen van 19 oktober vorig jaar waren het gevolg van een strafrechtelijk onderzoek naar Van Rey. De VVD'er wist echter al voor de invallen dat hij verdachte was. Wanneer dat precies was, is niet bekend.

Het OM wil niet op de zaak ingaan, maar De Limburger beschikt over onder meer een notule van een gesprek van eind 2012, waaraan Van Rey, de landelijk voorzitter van de VVD Benk Korthals en afdelingsvoorzitter Victor Cillekens deelnamen. Daarin staat dat het OM vanaf maart 2012 onderzoek deed en dat dit 'in kleine kring' bekend was.

Cillekens zegt nu tegen De Limburger dat hij enkele weken voor de inval bij Van Rey wist dat er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem liep. Hij wil niet zeggen van wie hij dat heeft gehoord, 'maar één ding is mij wel gebleken: het OM is zo lek als een mandje'.

Het OM onderzoekt al maanden of er gelekt is en door wie dat dan zou zijn gedaan. Als daadwerkelijk vertrouwelijke informatie is doorgespeeld, zou dat het onderzoek kunnen schaden. Het OM zegt dat het onderzoek nog lange tijd zal duren.