Hoge Raad: Maurice de Hond verliest

Ook de Hoge Raad vindt dat de beschuldigingen van Maurice de Hond in de pers en op internet over klusjesman De J. en zijn partner onrechtmatig zijn. De Hond heeft op verschillende momenten in de media gezegd dat De J. de moord op de weduwe Wittenberg in 1999 zou hebben gepleegd. Diens partner zou hem een vals alibi hebben verschaft. De rechtbank en het hof hebben de uitlatingen van De Hond ook al onrechtmatig geacht. Hij mag op straffe van een dwangsom De J. en diens partner niet meer in het openbaar in verband brengen met de moord. Hij moet ook een schadevergoeding betalen. De Hond was bij de Hoge Raad in beroep gegaan, deze uitspraak is nu definitief.

Hier is uitspraak van de Hoge Raad.