HR verwerpt cassatie Van der Bijl-zaak

De Hoge Raad heeft de cassatie Dwight S. en medeverdachte Remy H. deels verworpen. De twee hebben op 20 april 2006 cafébaas Thomas van der Bijl (foto) in zijn café De Hallen in De Baarsjes in Amsterdam vermoord. De Hoge Raad vindt wel dat de straffen verlaagd moeten worden in verband met verstrijken van de redelijke termijn van de berechting. Het hof Amsterdam heeft S. op 16 november 2009 voor het medeplegen van moord en het voorhanden hebben van een wapen en munitie tot 13 jaar veroordeeld en H. tot 14 jaar. 

De Hoge Raad verlaagt de aan S. opgelegde gevangenisstraf tot 12 jaar en 6 maanden en de aan H. opgelegde gevangenisstraf tot 13 jaar en 6
maanden.

De rest van de uitspraak blijven in stand. De Hoge Raad vindt het belangrijk dat S. duidelijk en ondubbelzinnig heeft bekend.

Hier het arrest van het hof in de zaak tegen S. en hier het arrest inzake H.