In hoger beroep gaan loont

Wie in een rechtszaak wordt veroordeeld doet er goed aan om in hoger beroep te gaan. De straf bij het gerechtshof in een zaak van georganiseerde misdaad is over het algemeen negen maanden lager dan de rechtbank eerder vonniste. De reden voor een lagere straf is dat rechtszaken vaak te lang duren. 

Wat ook mee speelt: de rechter in hoger beroep vindt dat het OM soms maar een deel van de misdrijven kan bewijzen.

444 strafdossiers

Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus School of Law (Universiteit van Rotterdam) naar 444 strafdossiers. Criminologe Karin van Wingerde tegen de NOS: “Als je puur naar onze cijfers zou kijken, is het heel verstandig om in hoger beroep te gaan.”

“De reden van de lagere straf is vaak dat de rechter het bewijs niet toereikend vindt”, zegt Van Wingerde. “Dat kan ermee te maken hebben dat de officier van justitie veel feiten op de tenlastelegging plaatst in de hoop dat dat tot een veroordeling leidt. Feiten die niet allemaal even sterk zijn.”

Witwaszaken

Ook kan de lange duur van een proces reden zijn voor een lagere straf in hoger beroep. In bijvoorbeeld witwaszaken, die regelmatig gecompliceerd kunnen zijn, kost het soms jaren om verdachten voor de rechter te brengen.