Hoger beroep snelkookpanmoord

In november 1997 werd er langs de A15 hoofd, romp, armen en benen aangetroffen van Ali Y. In 2009 werd zijn broer Mehmet Y. tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor deze moord. Volgens een getuige in deze zaak, Tamara N. heeft Y. deze moord gepleegd. Zij zegt dat Y. de huid van Ali door een vleesmolen heeft gehaald en zijn hoofd in een snelkookpan heeft uitgekookt. Mehmet Y. is er ook van verdacht zijn ex-vrouw Meral Caliskan, in 2002 te hebben gedood maar haar lichaam is nooit teruggevonden maar hij wordt daarvoor wel vervolgd.

Door Seda Beyik

Volgens de advocaat van Mehmet Y, Jacques Taekema, is zijn cliënt ten onrechte veroordeeld.

Er zijn twee getuigen die in deze zaak die belastende verklaringen hebben afgelegd over de betrokkenheid van Mehmet Y. in deze zaak: Tamara N. en de in Duitsland gedetineerde Hidir K.

Taekema zegt dat de schedel nooit gekookt kan zijn geweest. De verdediging heeft zelf de proef op de som genomen en diverse schapenschedels uitgekookt. De bevindingen zijn daarna vergeleken met de verklaringen van Tamara N.

Volgens Taekema waren de schapenschedels na het kookproces zo goed als vergaan. ‘De verklaringen van Tamara N. zijn daarom naar alle waarschijnlijkheid onzin’, zegt hij. ‘Uit het sectieverslag dat destijds is opgesteld, blijkt dat de tong en de hersenen nog intact waren. Bij het kookproces met de schapenschedels liet de huid van de tong los en viel de schedel bijna volledig uit elkaar.’

Getuige Hidir zou tijdens eerdere verhoren hebben aangegeven dat hij samenwerkt met politie en de CIE. Naar aanleiding daarvan werden donderdag twee politie-agenten van de Criminele Inlichtingendienst (CIE) van Kennermerland als getuige verhoord.

Zij wilden geen antwoord geven op de vraag of Hidir K. wel of geen informant is. In het criminele milieu wordt over het algemeen niet gewaardeerd dat met de politie wordt samengewerkt en wordt er nogal gewelddadig gereageerd, aldus één van hen. Hij wilde het niet op zijn verantwoordelijkheid nemen om iemand als informant te ontmaskeren.

Taekema vroeg het gerechtshof onder andere om Rima Havas en Meral Caliskan als getuige te horen. Getuige Hidir heeft tijdens een verhoor aangegeven dat Caliskan een keer aan hem heeft verteld dat zij zou willen onderduiken bij een zekere Havas die in België woont.

Misschien is zij niet dood en weet Havas waar zij nu is. Daarnaast verzocht Taekema om vingerafdrukken van Caliskan. Caliskan is eerder veroordeeld geweest in een mensenhandelzaak dus moet er een vingerafdruk van haar afgenomen zijn. Want het kan zo zijn dat Caliskan onder een andere identiteit een leven leidt en zowel haar naam als uiterlijk heeft veranderd, terwijl een vingerafdruk niet veranderd kan worden.

Het verzoek om Havas te horen heeft het Hof aangehouden tot aan het eindarrest. Dat wil zeggen dat op dit moment Havas niet zal worden opgeroepen om als getuige te worden gehoord, maar op een later moment misschien wel. ?Het verzoek om de vingerafdrukken van Caliskan in het dossier toe te voegen is door het Hof afgewezen, omdat er geen vingerafdrukken van Caliskan zouden zijn gemaakt.

Op 14 juni zet het Amsterdamse gerechtshof de zaak voort.