Celstraf verduistering verzekeringsgeld Flora

Een 69-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot 12 maanden onvoorwaardelijke celstraf voor het verduisteren en witwassen van verzekeringsgeld dat was bestemd voor de legionella-slachtoffers van de Westfriese Flora in 1999. 

Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdag beslist. De rechtbank had hem eerder 12 maanden celstraf waarvan 6 voorwaardelijk opgelegd. De verdachte had hoger beroep ingesteld. De verzekeringsgelden waar het in deze zaak om gaat, waren bestemd voor slachtoffers van de legionellabestemming tijdens de Westfriese Flora in 1999.

 

Hogere straf

Volgens het gerechtshof doen de gevorderde straffen opgelegd door de rechtbank en gevorderd door het OM onvoldoende recht aan de strafbare feiten. Daarom is het hof gekomen tot het opleggen van een hogere straf.

Verduistering

In februari 1999 vond in de Friese stad Bovenkarspel de 66e Westfriese Flora plaats. Daar ontsnapte nevel uit een whirlpool van de rechtspersoon van de verdachte. Hierdoor raakten bezoekers besmet met de legionellabacterie. In totaal overleden 32 mensen en werden ruim 200 personen ziek. De verdachte ontkent dat de ontsnapte nevel de oorzaak is van de besmetting met de bacterie.

Verzekering

Tijdens de Flora was de verdachte verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid bij een schadeverzekeringsmaatschappij. De verzekeraar stelde voor de nabestaanden en slachtoffers €453.780,- beschikbaar, daarbij opgeteld de kosten voor rechtsbijstand en rentevergoeding kwam het bedrag op €577.724,11. Dat bedrag is overgemaakt naar de verdachte.

Die bestrijdt dat er iets te bewijzen valt en weigert daarom het bedrag over te maken aan slachtoffers en nabestaanden. Volgens het hof maakt hij zich zo schuldig aan verduistering.

Witwassen

Direct nadat de verdachte het geld op zijn rekening had staan, heeft hij dit bedrag verspreid over andere bankrekeningen die op zijn naam stonden. Na november 2002 heeft hij de bedragen heen en weer geboekt tussen verschillende rekeningen en heeft hij er privéuitgaves van gedaan en geld van opgenomen. Uiteindelijk is het oorspronkelijke geldbedrag niet meer op enig te achterhalen rekeningen te vinden. Het hof vindt daarom bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen.