Hogere straffen heling Frans Hals

Drie mannen uit Den Bosch, waaronder een vader en zoon, zijn in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van drie jaar en negen maanden tot vier jaar. De mannen zijn schuldig bevonden aan heling en witwassen van de opbrengst van vijf schilderijen die in maart 2002 waren gestolen uit het Frans Hals Museum in Haarlem.

De 57-jarige vader voerde de regie over de heling en het witwassen. Hij krijgt hiervoor een gevangenisstraf van drie jaar en negen maanden. Zijn 26-jarige zoon krijgt dezelfde straf. Hij had een meer uitvoerende rol, maar is door het gerechtshof ook veroordeeld voor het bezit van wapens en munitie. De andere verdachte krijgt een gevangenisstraf van vier jaar omdat hij zich ook nog schuldig heeft gemaakt aan wietteelt en diverse inbraakpogingen.

Op 14 april 2010 veroordeelde de rechtbank ‘s-Hertogenbosch de zoon tot bijna twee jaar gevangenisstraf, de andere twee verdachten kregen toen beiden anderhalf jaar cel opgelegd. Het Openbaar Ministerie eiste in hoger beroep gevangenisstraffen tot 42 maanden. Volgens het hof is echter sprake van een zeer ernstige én omvangrijke vorm van opzetheling en witwassen en legt daarom hogere straffen op.

Tijdens de behandeling van de zaken is veel aandacht besteed aan de gang van zaken rondom de start van het politieonderzoek. Volgens de verdediging was er bij de politie en het Openbaar Ministerie sprake van ernstig vormverzuim. Hierdoor zou het OM zijn recht om de drie verdachten te vervolgen, hebben verspeeld. Het hof is het hier niet mee eens en heeft de verweren van de verdediging hierover verworpen.

De verdediging heeft ook aangevoerd dat een politieambtenaar in zijn verklaring heeft gelogen tegen de rechter-commissaris. Volgens het hof heeft de betreffende ambtenaar inderdaad niet overeenkomstig de waarheid verklaard. Daarom heeft het hof de straffen met tien procent verminderd.

De stukken zijn op zondagavond 25 maart 2002 uit het Frans Halsmuseum in Haarlem gestolen. Het waren belangrijke schilderijen:’Kwakzalver op jaarmarkt’ van Jan Steen (foto), ‘Voor de herberg’ van Cornelis Bega, ‘Drinkgelag’ van Cornelis Dusart, en ‘De kwakzalver’ en ‘De tevreden drinker’ van Adriaan van Ostade. De totale waarde wordt geschat op drie miljoen euro.

Alle vijf zijn namelijk boerengenres van rond 1650, schilderingen van feestvierende en vrijende boeren. ‘Het zijn belangrijke stukken in de collectie maar niet de topstukken. Van Hals is niets gestolen.’ De directie ging ervan uit dat de werken gericht zijn uitgekozen. Dergelijke oude meesters van hoge kwaliteit zijn zeldzaam op de kunstmarkt.

Vonnis van één van de drie hier.