Hogere straffen witwassen en omkoping

Er komen hogere straffen voor witwassen en corruptie. De Tweede Kamer heeft woensdag een wetsvoorstel hierover van minister Opstelten van Justitie met algemene stemmen aanvaard. De bedoeling van het wetsvoorstel is om crimineel gewin harder en effectiever te kunnen aanpakken.

Zes jaar

De maximumstraf voor het ‘kale’ delict witwassen wordt verhoogd van vier naar zes jaar gevangenisstraf. Gebeurt het witwassen uit gewoonte, of in de uitoefening van een beroep dan wordt de gevangenisstraf maximaal acht jaar. Omkoping van ambtenaren wordt in het vervolg bestraft met een maximale gevangenisstraf van zes jaar.

Private sector

Ook de strafmaat voor corruptie in de private sector gaat omhoog – van twee naar vier jaar. Daarbij wordt de reikwijdte van de strafbaarstelling van omkopingspraktijken in de private sector uitgebreid en meer gericht op integere dienstverlening. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gevallen waarin dienstverleners als accountants en taxateurs zich laten omkopen om malversaties door de vingers te zien of om een onjuiste waardebepaling van een onroerende zaak af te geven. Verder wordt de maximale boete voor bedrijven in de toekomst meer afhankelijk gemaakt van hun jaaromzet en wordt de aftrek van kosten bij ontneming beperkt.

Het wetsvoorstel gaat nu nog naar de Eerste Kamer ter goedkeuring