Holleeder-verklaringen moeten van internet

Martin Kok moet de verklaringen van Willem Holleeder, diens zussen en die van Sandra den Hartog van zijn website Vlinderscrime verwijderen. Hij mag ze minimaal zes maanden niet publiceren. Doet Kok dat niet, dan moet hij een dwangsom van 5000,– euro per uur betalen, met een maximum van 50.000,– euro. 

De dwangsom gaat een uur nadat Kok het vonnis heeft getekend in. Dat bepaalde de rechter vanavond in kort geding dat de Staat tegen Kok had aangespannen.

Het wordt Kok ook verboden informatie uit de dossiers tegen Holleeder op andere sites te plaatsen. Kok had al via Twitter laten weten dat hij de stukken op een escort-site zou plaatsen in het geval de rechter hem zou dwingen de verklaringen van zijn misdaadsite te halen. De escort-site wordt ook door Kok gerund. 

Rechter Miriam van Walraven vindt het ‘aannemelijk’ dat de publicatie van de verklaringen de waarheidsvinding kan belemmeren en de meervoudige liquidatiezaak tegen Willem Holleeder (Vandros) in gevaar kan brengen. Dat geldt ook voor het Hoger Beroep van Passage. Dat was precies wat de landsadvocaat ook had betoogd. 

Ook had de landsadvocaat gesteld dat door de publicatie van de stukken de veiligheid van Astrid en Sonja Holleeder en Sandra den Hartog gevaar zou lopen. Volgens de landsadvocaat is het Kok alleen maar om media-aandacht te doen. Dat werd ondersteund door officier van justitie Sabine Tammes die zich beklaagde dat Kok de getuigenissen ‘volledig met alle namen van de rechter-commissaris, de griffier et cetera, rijp en groen, gewoon op de site heeft geknald zonder ook maar ergens rekening mee te houden’.