Holleeder-verklaringen mogen gepubliceerd

Het Openbaar Ministerie maakt niet langer bezwaar tegen het publiceren van verklaringen uit processen-verbaal uit de zaak tegen Willem Holleeder. Het OM komt tot die conclusie door de publicatie van het boek Judas van Astrid Holleeder. In het boek staat veel informatie die ook in de processen-verbaal zijn terug te vinden. 

Verklaringen van onder andere de zussen van Willem Holleeder verschenen deze zomer op onder andere Vlinderscrime en de website van Sebastiaan Beens. Volgens het OM kon het onderzoek naar Holleeders betrokkenheid bij liquidaties ernstig in gevaar komen als potentiële getuigen voor hun verhoor al op internet konden lezen wat er werd verklaard. Door het boek Judas ligt die informatie nu op straat waardoor een verbod op de originele verklaringen weinig zin meer heeft.