Holleeder wil zussen niet op zitting verhoren

De advocaat van Willem Holleeder, Stijn Franken, wil dat Astrid en Sonja Holleeder bij de rechter-commissaris worden gehoord, en niet bij de rechtbank. Het Openbaar Ministerie dringt juist aan op een spoedig getuigenverhoor op de openbare zitting.

Door @Wim van de Pol

Eerder besloot de rechtbank dat de getuigen bij de rechter-commissaris te horen en Franken wilde ze in het openbaar horen. Hij zegt de getuigen in alle rust te willen ondervragen bij de rechter-commissaris. Hij denkt daarvoor twintig dagen nodig te hebben. De officieren van justitie Sabine Tammes en Lars Stempher dringen juist alsnog aan op een snel verhoor van de drie dames, op de openbare zitting, zodat de ‘emotie en de authenticiteit’ de rechtbank maximaal kan bereiken.

Niet kenbaar

Franken wil ook de anonieme getuige Q5 ter terechtzitting verhoren. Q5 heeft gezegd dat in de voormalige Baja-club in Rotterdam Holleeder opdrachten gaf, onder meer om Kees Houtman en Thomas van der Bijl te vermoorden. Franken stelt dat Europese wetgeving dicteert dat Q5 ter zitting wordt gehoord. Het Openbaar Ministerie vindt juist dat Q5 bij de rechter-commissaris optreedt omdat het een bedreigde getuige is en het tijdstip van verhoor ‘niet kenbaar’ mag zijn voor de verdediging. Anders zou via ‘een rondje langs de velden’ kunnen worden beredeneerd wie Q5 kan zijn.

Beweringen

Advocaat Franken wil ook een overzicht van alle anoniem geregistreerde beweringen over levensdelicten van Holleeder bij de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE) die afkomstig is van de getuigen, Q5, Peter la Serpe, Fred Ros, de zussen Holleeder, Hidir K., Sandra den Hartog, Sonja en Astrid Holleeder. Maar hij wil ook kunnen beschikken over de informatie die slachtoffers Endstra, Van Hout, Houtman, Van der Bijl en Mieremet aan de CIE hebben gegeven. Hij wil al deze informatie kunnen vergelijken met afgelegde verklaringen van deze personen.

De rechtbank neemt half december een besluit over deze onderzoekswensen.

De laatste berichten in de zaak:

Holleeder wil zussen niet op zitting verhoren

Holleeder ook vervolgd moord Mieremet (UPDATE)

‘Alsof mijn hart op de grond viel’

‘Hij ziet mij als zijn bezit’ (UPDATE)

Vernietigende karakterschets van Holleeder