Hotelletje bajes? Neem een kijkje

Voor wie denkt dat een bajes alles weg heeft van een gezellig hotelletje, maar ook voor wie nieuwsgierig is naar het geluid van een deur die achter je in het slot valt, of gewoon eens lekker even opgesloten wil zijn. Iedereen kan weer naar de jaarlijkse open dag van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie: zaterdag 20 april. Dan zijn 53 gevangenissen, tbs-klinieken, justitiële jeugdinrichtingen en detentiecentra open voor publiek. Wel inschrijven.

Kinderen mogen ook mee, als ze tenminste minimaal 12 jaar zijn.

Natuurlijk blijft de rottigheid achter de deur, dat kunnen we rustig aan de Haagse ambtenaren van DJI overlaten. Maar een open dag biedt wel de gelegenheid ergens binnen te komen waar de brave burger normaal gesproken nooit komt.

DJI zegt het zo: ‘Het doel van de Nationale Open Dag DJI is bezoekers een indruk te geven van het leven en werken achter de muren van een huis van bewaring, gevangenis, forensisch psychiatrisch centrum, justitiële jeugdinrichting of detentiecentrum. Alle deelnemende instellingen verzorgen een eigen programma met presentaties en rondleidingen. Medewerkers van de instellingen zijn aanwezig om vragen van het publiek te beantwoorden.’

Mooi toch, met andere woorden: gaat dat zien.