HR verbiedt pedovereniging Martijn

Pedofielenvereniging Martijn moet worden verboden en ontbonden. Dat heeft de Hoge Raad vrijdagmorgen bepaald. De activiteiten van de vereniging zouden in strijd zijn met de openbare orde. Daarmee wordt een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden vernietigd. De Hoge Raad volgt met deze uitspraak het advies van de advocaat-generaal.

Pedofielenvereniging Martijn, die staat voor acceptatie van seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen, werd eerder ook verboden door de rechtbank, maar daar zette het hof een streep doorheen. De Hoge Raad oordeelt nu weer anders.

'De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de vereniging de gevaren van seksueel contact met jonge kinderen bagatelliseert, dergelijke contacten zelfs verheerlijkt en haar opvattingen ook propageert. Seksueel contact van volwassenen met jonge kinderen is naar de in Nederland levende maatschappelijke opvattingen echter een daadwerkelijke en ernstige aantasting van de lichamelijke en seksuele integriteit van het kind, dat daardoor grote en blijvende psychische schade kan oplopen', aldus de Hoge Raad. 

'Juist kinderen behoeven bescherming tegenover volwassenen die zulke handelingen verrichten, omdat zij in het algemeen door hun jeugdige leeftijd en de daarmee samenhangende kwetsbaarheid in een afhankelijke positie verkeren. Hoewel in het algemeen grote terughoudendheid moet worden betracht bij het verbieden en ontbinden van een vereniging, is het in dit zeer bijzondere geval in een democratische samenleving noodzakelijk dat de vereniging wordt verboden en ontbonden in het belang van de bescherming van de gezondheid en van de rechten en vrijheden van kinderen.'