HR wijst herzieningsverzoek OM overvalzaak af (VIDEO)

De Hoge Raad heeft dinsdag een herzieningsverzoek van het Openbaar Ministerie over vrijspraak inzake een dodelijke roofoverval afgewezen. Het was voor het eerst dat om herziening van een definitieve vrijspraak – een herziening ten nadele – was gevraagd.

Aldi-filiaal

Dit herzieningsverzoek gaat over de zogenoemde Vivaldi-zaak. Hierbij werd een bedrijfsleider van een Aldi-filiaal in Ridderkerk bij een roofoverval in 2001 doodgeschoten. Voor deze roofoverval werd een verdachte veroordeeld, een andere verdachte werd vrijgesproken. In die vrijspraak vroeg het OM herziening.

Herziening van een onherroepelijke vrijspraak is alleen mogelijk als er nieuwe gegevens worden aangedragen die niet eerder bekend waren bij de rechter en die tot een veroordeling zouden hebben geleid als de rechter hier wél van zou hebben geweten.

Dna

In deze zaak heeft het Openbaar Ministerie een aanvullend onderzoek van destijds bij het slachtoffer aangetroffen dna-materiaal  als nieuw gegeven aangedragen. Dit dna-materiaal werd eerder ook al onderzocht. Uit dat eerdere onderzoek kwam dat de kans dat het materiaal van een andere persoon dan de verdachte was kleiner was dan 1 op 100.000. De rechter heeft dit destijds in zijn oordeel laten meewegen. Uit het nieuwe onderzoek blijkt nu dat de kans dat het materiaal van iemand anders is nog kleiner is, namelijk 1 op 1 miljard.

Toch onvoldoende

De Hoge Raad oordeelt dat deze nieuwe kansberekening toch onvoldoende grond oplevert voor herziening. De rechter had een zeer kleine kans – 1 op 100.000 – destijds al meegewogen naast het andere bewijs tegen de vrijgesproken verdachte. Dat de kans op een dna-match met een ander persoon nu nog kleiner blijkt te zijn, voegt aan het al bestaande bewijs te weinig toe.

De vrijspraak in de Vivaldi-zaak speelde een belangrijke rol bij de voorbereiding van de wettelijke regeling die sinds 2013 herziening van een onherroepelijke vrijspraak mogelijk maakt.

Zie het arrest.