Hulp voor verwarden in gevangenis

De gevangenis in Arnhem heeft hulp ingesteld voor gedetineerden met psychische problemen. Een speciale medewerker regelt dat hun zorg ook in gevangenschap doorgaat.

Psychische problemen

Het aantal gedetineerden met psychische of psychiatrische problemen neemt toe. In de Penitentiaire Inrichting (PI) in Arnhem heeft men daar wat op gevonden. Bij wijze van proef stelde de directie een zogenaamde “doorzorgfunctionaris” aan. Dit meldt de scheidend directeur André Aarntzen van de zogenoemde “blue band-bajes” (vanwege een blauwe band over het gebouw, red.) in het Brabants Dagblad: ‘Zij probeert ervoor te zorgen dat een gedetineerde dezelfde zorg, bijvoorbeeld psychische of psychiatrische hulp, krijgt als voor zijn detentie.’

Benodigde zorg

Soms lukt dat met zijn eigen psycholoog of psychiater, aldus de directeur. ‘Maar dat gaat niet altijd. Dan voorziet justitie in een psycholoog of psychiater. De doorzorgfunctionaris zorgt er vooral ook voor dat de benodigde zorg na detentie doorloopt.’

Vangnet

In de PI Arnhem-Zuid probeert men ook het sociale vangnet van (alle) gedetineerden te betrekken bij hun ontwikkeling. ‘Zo kunnen familie, oud-werkgevers of andere bekenden zien hoe hun man, zoon of vriend zich ontwikkel’, aldus directeur Aarntzen. Men doet dit om de stap naar buiten zo klein mogelijk te maken. Er gaat wel een screening aan vooraf: ‘Als een gedetineerde uit een crimineel gezin komt, heeft het weinig zin als we een broer uitnodigen die net zelf heeft gezeten.’

In de PI Arnhem-Zuid beschikken de gevangenen sinds een tijdje tot half tien ’s avonds ook over hun eigen celsleutel, bij wijze van experiment.