Ian A. niet gestraft voor doden Michelle Mooij (UPDATE)

De rechtbank in Alkmaar heeft Ian A. niet veroordeeld voor het doden van Michelle Mooij (24). A. is wel veroordeeld voor het verkrachten, mishandelen en bedreigen van het meisje, dat op 17 januari 2010 dood werd gevonden. Hij krijgt vier jaar cel.

Plafond

Michelle Mooij is hangend aan een koord aan het plafond aangetroffen in haar woning. De nacht en avond voorafgaand was ze samen met haar vriend A.. De cruciale vraag voor de beoordeling door de rechtbank van wat heeft plaatsgevonden was hoe of er wel of niet sprake was van zelfdoding en of de verdachte haar misschien daartoe had gedreven of een enige rol speelde in haar dood en haar verhangen.

Andere oorzaak?

De rechtbank zegt alle scenario’s te hebben onderzocht, ook de vraag of het meisje misschien door en andere doodsoorzaak dan verhangen om het leven kwam en daarna is opgehangen. Op basis van de rapporten van twee pathologen en het andere forensisch onderzoeksmateriaal komt de rechtbank tot het oordeel dat de werkelijke doodsoorzaak – al dan niet verstikking door verhanging – niet meer onomstotelijk kan worden vastgesteld.

Meerdere scenario’s

Er is niet met voldoende zekerheid vast te stellen dat Michelle Mooij door verhanging om het leven is gekomen maar ook niet of er een andere doodsoorzaak is geweest en zij daarna is verhangen. De rechtbank concludeert dat meerdere scenario’s als doodsoorzaak mogelijk blijven. Afgezien hiervan biedt het dossier volgens de rechtbank onvoldoende bewijs voor enige betrokkenheid van A. bij haar dood. Om die reden kan alleen vrijspraak volgen voor de beschuldiging van moord of doodslag. Een aan verdachte te wijten zelfdoding kan evenmin worden vastgesteld. Ook hiervoor volgt dus vrijspraak.

Verkrachting

De rechtbank vindt dat er wel voldoende bewijs is om A. te veroordelen voor verkrachting. Op haar lichaam zijn sporen van geweld aangetroffen die volgens de deskundigen vier tot zes uur voor haar dood zijn ontstaan. De patholoog heeft vastgesteld dat er in de uren voorafgaand aan haar overlijden anaal seksueel contact heeft plaatsgevonden. Op haar lichaam is sperma aangetroffen dat matcht met het DNA-profiel van verdachte en er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van DNA van een ander persoon. Dus is het volgens de rechtbank zeker dat A. die nacht seksueel contact heeft gehad met Michelle Mooij.

Leugenachtig

A. heeft dat in zijn verklaring ontkend. De rechtbank ziet die verklaring als ‘kennelijk leugenachtig’ en zegt daarom deze verklaring te gebruiken als bewijs tegen A.. Ook tekent de rechtbank in het vonnis aan dat A. in 2007 al is veroordeeld voor verkrachting, mishandeling en bedreiging van Michelle Mooij. Toen was hij onder invloed van drank en cocaïne. A. heeft verklaard dat hij ook in de periode voor het overlijden van Michelle in een “coke-snuifritme” zat.

Niet stelselmatig

De rechtbank vindt dat het niet bewezen is dat A. Michelle Mooij stelselmatig heeft mishandeld maar ziet wel voldoende bewijs voor drie mishandelingen die door hem zijn gepleegd in 2008, 2009 en in de nacht van 16 op 17 januari 2010. A. heeft erkend dat hij in de nacht van haar dood ruzie met haar had en haar heeft geslagen. Tot slot acht de rechtbank een bedreiging van Michelle in 2009 bewezen. A. heeft gedreigd haar in brand te steken met terpentine en ‘haar huis in fik te steken met haar er in’, stelt de rechtbank.

Verslavingen

De strafmaat die de rechtbank oplegt is een jaar hoger dan geëist. Dat komt doordat de rechtbank in aanmerking neemt dat A. – na eerdere veroordelingen – tegen alle adviezen in behandelingen heeft afgebroken terwijl hij verslaafd was aan drank en drugs. A. wist ook dat zijn gedrags- en verslavingsproblematiek negatieve invloed op hemzelf had maar ook op zijn relatie met Michelle. Toch is hij weer gaan samenwonen met haar en teruggevallen in zijn oude verslavingen. De rechtbank weegt ook dat A. door zijn proceshouding nauwelijks inzicht heeft willen geven in zijn persoon en wat hem dreef bij het plegen van de strafbare feiten. Daardoor vindt de rechtbank het slagen van een behandeling en de kans op herhaling moeilijk in te schatten. Dat alles lang geleden is gebeurd vindt de rechtbank niet zo belangrijk omdat de feiten zo ernstig zijn. A. was op vrije voeten maar de rechtbank beveelt de onmiddellijke gevangenneming van A. omdat de zaak de samenleving ‘ernstig heeft geschokt’. A. is inmiddels spoorloos. Hij was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij was donderdag spoorloos maar heeft zich inmiddels gemeld bij de politie.

Zie ook:

Eis OM in zaak Michelle Mooij: 3 jaar

Michelle Mooij: moord of zelfmoord?