In hoeverre sprak Endstra de waarheid?

‘Donderdag, na een onderbreking van zes weken, maakte de verdediging van Dino Soerel een flink aantal onderzoekswensen kenbaar aan de rechtbank in het liquidatieproces ‘Passage’. Alleen de verdachte Dino Soerel was vandaag aanwezig in de rechtszaal met aan zijn zijde Mrs. Bénédicte Ficq en Nico Meijering. Mr. Nico Meijering droeg de onderzoekswensen punt voor punt voor uit een pleitnota van de hand van confrère Leon van Kleef. Mr. Van Kleef zelf verontschuldigde zich bij monde van Meijering aan de rechtbank over diens afwezigheid. Hij had namelijk een weekje vrij genomen in verband met carnaval in de Limburgse streek waar hij woont.’

Door Bondtehond.

‘Mr. Meijering verzocht de rechtbank een extra derde ronde eventuele onderzoekswensen in te ruimen in het zittingsschema. Daarover scheen een briefwisseling te zijn geweest tussen de verdediging en het openbaar ministerie. Het is echter nog niet zeker of er nog extra onderzoekswensen zullen volgen. De verdediging benadrukt als reden hiervoor dat het Kolbak-dossier nog steeds niet in bezit is van Dino Soerel en dat het OM zich op spekglad ijs begeeft door te stellen dat zij de raadsman hebben verzocht “te proberen samen met cliënt Soerel gebruik te maken van de Kolbak-cd”.

Meijering: Dat is mij niet verzocht. Bij een dergelijk verzoek zou ik meteen kenbaar hebben gemaakt dat dit gelet op het verblijf van cliënt in de EBI volstrekt onmogelijk is. Sterker nog: Ik weet zeker dat het OM van deze onmogelijkheid op de hoogte is. Het is de raadslieden zo ongeveer onmogelijk om zelfs maar hun DNA achter te laten in de EBI. Ik voel er bitter weinig voor om als jokkebrok te worden weggezet, kennelijk alleen maar om het eigen stilzitten te maskeren.

De raadsman maakt er een punt van omdat het tot onnodige vertraging leidt nu het volledige Kolbak-dossier nog niet in het bezit is gesteld van de verdediging. Het maakt het onmogelijk de onderzoekswensen vorm te geven. Daarom wil de verdediging dus een slag om de arm houden en brengt dit hen tot het verzoek een derde zittingsronde voor onderzoekswensen in te ruimen.

De verdediging verzocht nu tot het toevoegen van de volgende stukken: (…)’

Lees verder Bondtehond.