In juni anti-afluistersysteem advocaten

Bij de Unit Landelijk Interceptie van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) ligt een systeem klaar dat telefoonnummers van advocaten herkent en apart zet van de gesprekken die toegankelijk zijn in de tapkamer. Zo kan in de toekomst worden voorkomen dat de politie per ongeluk nummers van advocaten onder de tap krijgt, opslaat en afluistert. Alle advocaten zullen telefoonnummers en faxnummers door moeten geven aan de Orde van Advocaten. Die geeft deze nummers vervolgens door aan het KLPD zodat het telefoontapsysteem de nummers kan herkennen. Op 1 juni moet het systeem van nummerherkenning ingaan. Dat staat in de nieuwsbrief van het Advocatenblad.

Bij de Orde van advocaten werkt men momenteel aan software waarin alle nummers kunnen worden opgeslagen en waarmee die kunnen worden doorgegeven aan het KLPD.

De nieuwe ‘Aanwijzing toepassing opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen tegen advocaten’ is al gepubliceerd in de Staatscourant op 23 maart.

Op vrijdag besluit de Orde van advocaten over een verordening die het doorgeven van telefoonnummers die officiëel onder geheimhouding vallen door advocaten verplicht stelt.

Al vele jaren zijn politie en justitie verplicht geheimhoudersgesprekken tussen advocaten en verdachten niet te besluisteren en te vernietigen. Maar in tal van zaken is vastgesteld dat dit niet is gebeurd en de politie expres of per ongeluk toch kennis neemt van de inhoud van gesprekken tussen advocaten en cliënten. Er zijn zelfs strafzaken waar dit heeft geleid tot volledige niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Miinisterie.

Vernietigen van de taps bleek in de praktijk een probleem doordat de gesprekken op grote harde schijven staan en de software om te kunnen wissen niet in alle tapsystemen is geconfigureerd of de politiemedewerkers onvoldoende kennis of bevoegdheden hadden om ruimte op de harde schijven zodanig te wissen dat de gesprekken niet meer terug te halen waren.

Door de gesprekken nu a priori te scheiden van de wel legitieme taps moeten die problemen verholpen zijn.

Zie:

Orde van Advocaten