In Sittard bleef alles rustig

De in het centrum van Sittard aanwezige leden van de Hells Angels zijn aan het einde van de middag weer uit Sittard vertrokken, zo maakte de politie tegen half zes bekend. De nog aanwezige Hells Angels zijn 'nauwlettend' in de gaten gehouden. Volgens de politie hebben zich geen incidenten voorgedaan, de verstoring was minimaal en er is niemand aangehouden.

Door de burgemeester was een noodbevel uitgevaardigd om te kunnen optreden indien vereist, dit bevel blijft nog van kracht. Het doel was om met name de St. Joep-markt ongestoord te laten verlopen. Dinsdagavond kwam informatie bij de politie binnen dat er mogelijk woensdag Hells Angels naar het centrum van Sittard zouden komen. Er zijn toen meteen maatregelen voorbereid. Er waren circa 100 leden van de Hells Angels, waaronder ook enkelen uit België en Duitsland. Circa 60 leden daarvan zijn door de politie niet toegelaten tot het centrum van de stad.