Infiltratiezaak: OM in hoger beroep

De rechtbank in Rotterdam heeft het kennelijk verkeerd gezien, de huidige hoofdofficier in Rotterdam heeft niet publiekelijk gelogen. Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie zei gisteren bij monde van officier van justitie Guus Schram in het televisieprogramma Nieuwsuur in het dossier geen infiltrant te zien. ‘Laat staan dat wij wisten dat er een infiltrant was.’ Een ernstig verschil van mening tussen de magistraten. Nog maar eens kijken wat de rechtbank schrijft in het vonnis:

Door Wim van de Pol

In de onderhavige zaak is sprake geweest van een infiltratietraject in Turkije waarbij gebruik is gemaakt van een burgerinfiltrant. De startinformatie is afkomstig van deze infiltrant.’

Dat is toch niet mis te verstaan, van een rechtbank die vijf jaar onderzoek heeft gedaan. Ja maar, zei officier Schram in Nieuwsuur, wij werken samen met vele landen, wij weten toch niet wat de politie in ieder land doet? Jawel, zegt de rechtbank. Lees maar:

‘Vanaf de start van het onderzoek in deze zaak was de samenwerking tussen de Turkse en de Nederlandse politie zo intensief dat de in beide landen gevestigde opsporingsteams de facto hebben gewerkt als één lokatie-overstjgend gemeenschappelijk opsporingsteam.

De Nederlandse [politie]liaison in Turkije moet hebben geweten van het door Turkije in de Benoitzaak ingezette infiltratietraject.

Het was de bedoeling dat er in Nederland een beloning zou worden aangevraagd voor de startinformatie die in deze zaak door de ingezette informant/infiltrant was verstrekt.’

Conclusie van de rechtbank:

‘Het Openbaar Ministerie is daarom met grove verontachtzaming van de belangen van de verdachte tekortgeschoten in de controle op de met medeweten van Nederland ingezette criminele burgerinfiltrant door Turkije in dit gemeenschappelijke onderzoek.’

Als een rechtbank na vele jaren onderzoek concludeert dat er een verboden opsporingsmethode is gebruikt, is de vraag waarom het Openbaar Ministerie dat niet wil erkennen, daarover schreven we gisteren.

Officier Schram (foto) zei ‘niet bang’ te zijn voor het oordeel van een gerechtshof in hoger beroep. Een betrokken advocaat zei te verwachten dat er in hoger beroep waarschijnlijk nog meer ongerechtigheden op tafel zullen komen.

Een betrokken (inmiddels ex-)politieman en tolk zegt in de uitzending kennis te dragen van ‘nog andere’ zaken waarin naar zijn weten ernstige misstappen zijn begaan door de politie. 

Wordt dus vervolgd.