Ambassademedewerkers op de korrel ?

De honderduizend gulden-vraag: waarom besloot de politie Den Haag tot de onrechtmatige de inval van een arrestatieteam in de woning van de tijdelijk zaakgelastigde van Suriname op 16 juli 2011? Gezichtsverlies voor politie, Openbaar Ministerie en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zelfs een nederig excuus van de ambassadeur in Suriname. Waarom met medeweten van de burgemeester van Den Haag, de hoofdofficier van justitie en de korpschef dat enorme risico genomen?

Het belang van de inval moet dus ook enorm geweest zijn. 

Officiëel was de reden van het binnentreden de aanhouding van verdachten Trees N. en Wierdjanandsing G. die verdacht zijn in een Italiaans onderzoek naar cocaïnehandel. Maar die waren er helemaal niet. Zoals te verwachten was: hun verblijfplaats was bij de Rotterdamse justitie bekend. Bovendien: de officier van justitie in Amsterdam, die bezig was met het Italiaanse verzoek tot aanhouding, vond de inval, naar verluidt, nergens voor nodig. 

Bij monde van zijn advocaat Michel van Stratum heeft de zaakgelastigde David Abiamofo laten weten wat er tijdens de inval is gebeurd. ‘Mijn cliënt heeft aan de verbalisanten duidelijk laten weten dat hij diplomaat is en hij heeft zich bovendien geïdentificeerd. De politie had een dag tevoren al geconstateerd dat er auto’s met het CD-kenteken voor de deur stonden geparkeerd.’

Van Stratum zegt dat na het binnentreden en de constatering dat er geen verdachte aanwezig was een groep verbalisanten ogenblikkelijk de woning is gaan doorzoeken. Terwijl zoiets toch alleen mag met toestemming en in aanwezigheid van een rechter-commissaris, en die was er niet.

Er kan maar één reden zijn waarom deze risicovolle ingreep toch is uitgevoerd: het werkelijke doel was niet de aanhouding van G. of N.

De hoofdprijs moet zijn geweest om “bij toeval” na binnentreden belastend materiaal aan te treffen in de residentie van de diplomaat. Belastend materiaal als: gegevens over drugs- of wapenssmokkel. Misschien zelfs cocaïne, of informatie over aan cocaïnesmokkel gerelateerde personen. En dat kan niet anders betekenen dan dat de Haagse politie na het grote Bouterse-onderzoek opnieuw speurt naar betrokkenheid bij coke-smokkel door personen binnen de Surinaamse ambassade.  

Het is maar een hypothese: zegt u het maar.

Indien er drugs waren aangetroffen was de situatie bevroren en was pijlsnel een rechter-commissaris gebeld om met terugwerkende kracht de zoeking te legitimeren. 

Nu de verbalisanten onverhoopt niet “struikelden” over een pakket cocaïne moest Plan B in werking treden. De politie moest de actie anderszins kunnen rechtvaardigen. Daarvoor kon de politie de “gezochte” Trees N. en Wierdjanandsing G. van stal halen. Deze laatste stond ten onrechte nog steeds op dat adres ingeschreven, omdat hij het huis ooit had bewoond. En de broer van Trees N. was eigenaar van het pand. 

Deze Chrisna N. beschuldigt de Haagde autoriteiten er nu van expres belastende geheime politeinformatie over hem (‘vuurwapengevaarlijke crimineel’) naar het Algemeen Dagblad te hebben laten lekken, om zo de inval mede te rechtvaardigen en de ware reden van de inval te verdoezelen. Hij heeft daarom aangifte gedaan tegen onder meer de burgemeester van Den Haag wegens schending van diens ambtsgeheim, ook al omdat volgens N. de titel vuurwapengevaarlijk onwaar is.

Van Stratum laat desgevraagd weten dat zijn cliënt, de diplomaat David Abiamofo, verdachtmakingen aan zijn persoon omtrent cocaïnehandel verre van zich werpt. ‘Hij heeft helemaal niets met drugshandel te maken.’ Opmerkelijk genoeg lekte juist deze week uit dat de zoon van Abiamofo verdachte is geweest van betrokkenheid bij roof van een mobiele telefoon. 

Van Stratum: ‘Volgens mijn cliënt was die verdenking nergens op gebaseerd. Vrienden van de jongen werden volgens hem daarvan verdacht, hij was er zelf niet eens bij toen de diefstal plaatsvond. Hij is na een kort verhoor dan ook vrijgelaten.’

Hoe dan ook: diplomaat Abiamofo heeft het veld geruimd en zal worden vervangen. Wilde Nederland nu dat hij weg zou gaan, of zagen “krachten” in Suriname hem liever vertrekken? De intriges tussen Nederland en Suriname in Den Haag worden zonder twijfel vervolgd.

Lees alles over de affaire:

Onderzoekt OM bron van journalisten? 

Onderzoek lek burgemeester Den Haag 

Rel Surinaamse diplomaat gesust (UPDATE)