Arrestatieteam om strafrestant

De Nederlander Albert van K. (52) die deze week bij het Spaanse Málaga werd aangehouden hoefde alleen nog een strafrestant uit te zitten. Zijn advocaat Janneke Steenbrink is geïrriteerd over de gang van zaken rond de aanhouding: 'Hij moet nog een strafrestant uitzitten. Hij heeft steeds contact gehouden en regelmatig gevraagd aan het OM wanneer hij dat moest uitzitten. En dan wordt hij zo door een soort speciale eenheden van een terras geplukt.’

 

Onjuist

Volgens Steenbrink had haar cliënt zich desgevraagd direct gemeld als het Nederlandse Openbaar Ministerie hem hierom had gevraagd. Volgens haar is het persbericht van de Spaanse Nationale Politie, waarop Spaanse kranten hun bericht baseerden, over de aanhouding onjuist. De veroordeling was voor het voorhanden hebben van kinderpornografisch materiaal en het maken van foto's van 15 en 16-jarigen. Het is niet zo dat Van K. gezocht werd in een lopend onderzoek naar productie van kinderporno.

Relatief licht

Het Openbaar Ministerie zette de zaak zeer zwaar aan en die kreeg in de media ook veel aandacht. Het OM verdacht Van K. van deelname aan een criminele organisatie maar dat is niet bewezen geacht door het hof, dat ook vond dat de verschillende seksuele delicten wat betreft ernst en omvang relatief licht te noemen waren. Steenbrink: ‚Hij is in 2010 door het gerechtshof tot 12 maanden cel veroordeeld en daar is in cassatie nog iets van af gegaan. Uiteindelijk had hij nog een strafrestant van 210 dagen.’ 

Kritiek

Het gerechtshof uitte in het arrest kritiek op de handelwijze van het Openbaar Ministerie omdat het de bewijzen voor deelname aan een een criminele organisatie schromelijk had overdreven. 'Dit had bij kritische beschouwing van het materiaal ook het openbaar ministerie in eerste aanleg al duidelijk moeten zijn', schreef het hof. Bovendien constateerde het hof dat na eigen onderzoek bleek dat een aantal processen-verbaal onjuist waren. De verhoren van getuigen waren niet juist weergegeven. 

Van K. woont in Spanje. De rechter in Madrid heeft Van K. alweer op vrije voeten gesteld, in afwachting van de uitspraak, die volgt binnen 120 dagen.